Ngân hàng địa chỉ nhân đạo thành phố Hải Phòng năm 2019
10/07/2019 - 15:43

Ngân hàng địa chỉ nhân đạo thành phố Hải Phòng năm 2019

1. Huyện An Lão:
https://drive.google.com/open?id=1fkMHu9Jkjln3mzR2AHXexUVlCbAkiNhx

2. Quận Đồ Sơn:
https://drive.google.com/open?id=11KzwHqD4Panqx4n1kPYKKhNtNsVwlEvR

3. Quận Dương Kinh:
https://drive.google.com/open?id=1l0_RpYfukn_dFpvCIqu_swF3lbvP4dEo

4. Quận Hồng Bàng:
https://drive.google.com/open?id=19TinG1Mk52BdrDDoxe5D0vrhUwENzrh0

5. Huyện An Dương: 
https://drive.google.com/open?id=1ddDoYkhGVN9ZuJMFXK2Ck3_vr9c6hkd9

6. Huyện Vĩnh Bảo:
https://drive.google.com/open?id=1O8BfgkjEJrhDHmzI5TXRbxJz6Kr-R_eC

7. Quận Kiến An:
https://drive.google.com/open?id=1rqw2SZZt9n44dOm-5dKHyl_sQFC85qQ7

8. Quận Lê Chân:
https://drive.google.com/open?id=11XZ6US2c9mxO_nBK3Q0L0HE48cUseRl-

9. Quận Ngô Quyền:
https://drive.google.com/open?id=1UfLO3GwYR0WKzD5AxZjyBY1adJ5eABZ7

10. Huyện Thủy Nguyên:
https://drive.google.com/open?id=1BetZoX2j1KWia11qIdmbYFolyQiWiGtC

11. Huyện Tiên Lãng:
https://drive.google.com/open?id=1L8RyAMLPKB5XMwdyh-h_W5Zd9khULGFd

Ban Công tác xã hội
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
7 nguyên tắc và lĩnh vực hoạt động

7 nguyên tắc hoạt động

 1. Nhân đạo
 2. Vô tư
 3. Trung lập
 4. Độc lập
 5. Tự nguyện
 6. Thống nhất
 7. Toàn cầu

7 lĩnh vực hoạt động

 1. Hoạt động chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo
 2. Hoạt động chữ thập đỏ về chăm sóc sức khỏe
 3. Hoạt động chữ thập đỏ về sơ cấp cứu ban đầu
 4. Hoạt động chữ thập đỏ về hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác
 5. Hoạt động chữ thập đỏ về tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa
 6. Hoạt động chữ thập đỏ về tuyên truyền các giá trị nhân đạo
 7. Hoạt động chữ thập đỏ về phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ