W3Counter

thiết kế web hải phòng
Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 5/8/2015)
06/08/2015 - 08:25

Điểm báo hàng ngày về Hải Phòng (ngày 5/8/2015)

            THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

1.                 Hợp tác giữa Hải Phòng và Kitakyushu trong lĩnh vực năng lượng và rác thải

Chiều 4-8, UBND thành phố phối hợp với chính quyền thành phố Kitakyushu (Nhật Bản) tổ chức phiên họp tổng thể lần thứ nhất thảo luận thúc đẩy dự án thí điểm trong khuôn khổ kế hoạch tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Sau hơn 1 năm thực hiện dự án giảm thiểu các-bon, phát triển tăng trưởng xanh, các chuyên gia thành phố Kitakyushu phối hợp với thành phố Hải Phòng nghiên cứu, thống nhất lựa chọn thực hiện 15 dự án thí điểm trong chương trình hợp tác. Tại phiên họp, hai bên tiếp tục thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung cụ thể, tìm giải pháp hữu hiệu, thúc đẩy các dự án thí điểm nhằm bảo đảm thực hiện dự án có tính khoa học, khả thi cao trong giai đoạn tiếp theo.

Trong những tháng tiếp theo của năm 2015, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tiến độ một số dự án về năng lượng và rác thải. Đối với dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy và tòa nhà cao tầng, sau khi tiến hành thí điểm áp dụng lò điện hiệu suất cao tại 2 nhà máy đúc ở xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, các chuyên gia Nhật Bản tiến hành đánh giá hiệu quả nhằm giảm nhẹ chi phí khi nhân rộng mô hình. Từ đó, tiếp tục thí điểm tủ điện trưng bày tiết kiệm năng lượng tại các siêu thị và thay thế hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn led hiệu suất cao nhằm tiết kiệm năng lượng cho thành phố. Đối với dự án hoạt động phát điện nhiệt thu hồi và nguyên nhiên liệu hóa trong nhà máy xi măng đang thí điểm tại Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, hai bên tiến hành khảo sát thực tế nhằm lựa chọn công nghệ kỹ thuật thiết bị phát điện nhiệt khí thải thu hồi phù hợp, xây dựng dự toán chi phí và lộ trình thực hiện… Trong năm 2016, hai bên xây dựng dự án tiếp nối với mô hình hóa dự án giảm thiểu lượng phát thải CO2 trong lĩnh vực đóng tàu, đúc nhựa, luyện sắt thép…, tiến tới thực hiện toàn diện kế hoạch tăng trưởng xanh thành phố Hải Phòng. (Thanh Thanh - Báo Hải Phòng điện tử 05/08; Báo Hải Phòng 05/08; An ninh Hải Phòng 05/08)

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI XV ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

2.                 Đại hội đảng bộ huyện An Dương lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 Nâng cao năng lực lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực phát triển huyện nhanh, bền vững

5 năm qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành thành phố, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện An Dương chung sức, đồng lòng thực hiện, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16. Đây là tiền đề quan trọng để huyện An Dương thực hiện thắng lợi  mục tiêu xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị hóa, văn minh, hiện đại trong nhiệm kỳ mới.

Kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư

Phát huy tiềm năng, lợi thế huyện ven đô, cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố, 5 năm qua, huyện An Dương phát triển ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp- thủy sản đạt 1,7%/năm, năng suất lúa bình quân đạt 125 tạ/ha/năm. Trên địa bàn huyện hình thành nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao, như: cánh đồng mẫu lớn, áp dụng cơ giới hoá đồng bộ, vùng sản xuất hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao; sản xuất chăn nuôi theo chuỗi sản phẩm, khu chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại; nhiều sản phẩm xây dựng được thương hiệu cung cấp cho thị trường, các siêu thị lớn. Năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên 1 ha canh tác đạt 174 triệu đồng (tăng 104 triệu đồng so với nghị quyết đề ra). Hết năm 2014, huyện có 15/15 xã được phê duyệt quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới (NTM); các xã bình quân đạt 14,8/19 tiêu chí, trong đó xã An Hồng hoàn thành 19/19 tiêu chí từ năm 2013. Huyện huy động tốt xã hội hóa kinh phí xây dựng NTM. Nhiều công trình giao thông nội đồng, phúc lợi phục vụ sản xuất và đời sống được xây dựng...

Công nghiệp -TTCN phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Các KCN trên địa bàn thu hút  lượng lớn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài; hình thành các ngành sản xuất ứng dụng kỹ thuật cao, sản xuất máy móc thiết bị điện, điện tử; tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Đặc biệt, KCN Tràng Duệ, sự đầu tư của Tập đoàn công nghiệp điện tử LG, là động lực mới, góp phần tái cơ cấu kinh tế thành phố và huyện. Giá trị sản xuất CN-TTCN do huyện quản lý tăng bình quân 7,52%/năm. Thương mại-dịch vụ phát triển nhanh, hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại từng bước được nâng cấp..

Huyện triển khai nhiều giải pháp huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các thành phần kinh tế. Đến nay, cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng KTXH được tập trung đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển địa phương, thành phố. Công tác thu ngân sách nhà nước được tập trung cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, phát sinh đột xuất và tăng chi đầu tư. Huyện hoàn thành giải phóng mặt bằng 58 dự án với 1085 ha phục vụ các dự án lớn như các KCN Tràng Duệ, An Dương; dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại An Đồng...

Lĩnh vực văn hoá- xã hội chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ATGT góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển KTXH địa phương.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt, Huyện ủy An Dương triển khai toàn diện, đổi mới, đi vào chiều sâu với cách làm sáng tạo, hiệu quả cao, tạo chuyển biến rõ nét về nhiều mặt. Đoàn kết trong Đảng bộ được giữ vững, tăng cường. Đội ngũ cán bộ trưởng thành, cơ bản đáp ứng yêu cầu mới. Hoạt động các cấp chính quyền có hiệu quả, công tác chỉ đạo điều hành tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, chuyển biến rõ nét, tạo động lực mới về tinh thần, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện An Dương tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Đảng bộ huyện nâng cao năng lực lãnh đạo cấp ủy Đảng; hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở phát huy những tiềm năng, lợi thế huyện ven đô, huyện khai thác hiệu quả cao các dự án, KCN, hạ tầng kỹ thuật giao thông. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 xác định rõ 3 khâu đột phá trong các lĩnh vực: giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và cải cách hành chính, xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững về KTXH, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường tiềm lực QPAN, giữ vững ổn định chính trị.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, huyện xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực đổi mới mô hình tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - TTCN- thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý, hệ thống hạ tầng đồng bộ, xây dựng huyện trở thành địa phương có KTXH phát triển, sức cạnh tranh cao. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn, ưu tiên đầu tư lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có thế mạnh trong cạnh tranh quốc tế và sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, thân thiện môi trường. (Nguyễn Văn Hoàn - Báo Hải Phòng 05/08)

3.                 Đại hội đảng bộ quận đồ sơn lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020 Xây dựng du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đồ Sơn lần thứ 23 (2010- 2015), quận Đồ Sơn ngày càng phát triển theo hướng xây dựng đô thị du lịch hiện đại, văn minh với diện mạo đô thị khởi sắc, phát triển du lịch dịch vụ xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới mục tiêu xây dựng khu du lịch Đồ Sơn phát triển thành khu du lịch quốc gia và quốc tế.

Du lịch Đồ Sơn ngày càng khởi sắc

Thực hiện Kết luận 72 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 32, ngày 5 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,  từng bước phấn đấu xây dựng Đồ Sơn trở thành trung tâm đô thị du lịch văn minh hiện đại, quận Đồ Sơn triển khai công tác quy hoạch theo hướng mở, phân khu chức năng, là cơ sở để UBND quận quản lý tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị hiện đại, hoạt động du lịch trên địa bàn.

Đồ Sơn hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và nhịp sống năng động của quận du lịch. Thành quả của chặng đường 5 năm qua có sự đóng góp đáng kể của ngành du lịch, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành du lịch, dịch vụ đạt khá, các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng hơn. Những nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ của quận đem lại hiệu quả thiết thực, khi số lượt khách du lịch tăng bình quân 3,1%/năm, trong đó năm 2014 đạt 2,3 triệu lượt khách. Tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành du lịch - dịch vụ tăng bình quân 16,7%/năm.

Những năm qua, quận Đồ Sơn tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng và nâng cấp đường giao thông, điện chiếu sáng, cảnh quan thân thiện thiên nhiên, vệ sinh môi trường. Quận tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý đô thị nhằm tạo sự thay đổi cho hạ tầng du lịch. Quận tiếp tục thực hiện các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng mới và nâng cấp nhiều khách sạn, nhà hàng, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Hoạt động quảng bá du lịch Đồ Sơn thông qua việc tổ chức thành công Liên hoan du lịch hàng năm, các hội chợ du lịch, các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương. 

Hiện nay, bộ mặt đô thị du lịch ngày càng khang trang với hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, môi trường đô thị được đầu tư nâng cấp theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Các tuyến đường phía đông, phía tây giáp biển hiện đại, phục vụ tốt du khách. Hệ thống điện chiếu sáng nhiều màu sắc kết hợp biểu tượng hình ảnh hoa phượng, cá heo, sao vàng, tạo hình ảnh lung linh, rực rỡ khu du lịch Đồ Sơn. Hệ thống cây xanh và thảm cỏ, hoa công viên được quy hoạch trồng bổ sung tạo bóng mát, vẻ đẹp và không gian xanh cho đô thị. Mặt khác, quận tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông, thoát nước, xử lý nước thải, hạ tầng du lịch…

Đột phá về hạ tầng du lịch

Những thay đổi của du lịch Đồ Sơn dần hiện thực hóa khi Đồ Sơn là điểm đến của các nhà đầu tư với các dự án lớn được triển khai như: Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Đảo Dấu của Công ty Cổ phần Him Lam; dự án Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng; sân gôn Đồ Sơn; dự án Bảo tàng Hải dương học. Dự án đường phía Tây nối từ Cống Họng với điểm giao cắt đường cao tốc ven biển và Đường 353, gồm 4 làn xe, kinh phí đầu tư 1,5 nghìn tỷ đồng tiếp tục được triển khai. Đồng thời khởi động lại dự án Đảo Hoa Phượng của tập đoàn Đasô; khu ẩm thực tập trung; khách sạn cao cấp Nam Cường... Tất cả các công trình này tạo động lực, điều kiện thu hút nguồn đầu tư trọng điểm vào khu du lịch Đồ Sơn, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Để đón bắt cơ hội phát triển trong thời gian tới, quận Đồ Sơn tiếp tục khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng KTXH. Một trong những giải pháp được quận Đồ Sơn ưu tiên đó là thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đô thị và du lịch trên địa bàn. Trên cơ sở các quy hoạch chi tiết và tổng thể thu hút đầu tư phát triển các dự án du lịch, đặc biệt là các dự án về hạ tầng du lịch. Quận Đồ Sơn lập hồ sơ và xúc tiến đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận khu 3 Đồ Sơn là khu du di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia. Quận phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù mang sắc thái riêng có chất lượng, có sức hấp dẫn. Đồng thời, xây dựng và phát triển các sản phẩm lưu niệm, các ấn phẩm du lịch Đồ Sơn. Quận tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án phát triển du lịch tổng hợp và ẩm thực tập trung giải quyết việc làm và mở rộng kinh doanh dịch vụ du lịch ở dự án: Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng; Trung tâm ẩm thực tập trung khu I; Khu biệt thự cao cấp Vạn Hương - Daso, dự án sân Golf Đồ Sơn và khu nhà ở cao cấp... Một trong những cơ hội mà thời gian tới, quận Đồ Sơn phát huy đó là tận dụng các yếu tố thuận lợi của các dự án: Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi; Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp Đồ Dơn; Đường cao tốc ven biển,... để thu hút đầu tư và tăng sức hút với khách du lịch. Bên cạnh đó, quận Đồ Sơn xác định quan tâm phát triển du lịch Văn hóa lễ hội, phát huy giá trị các di tích quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia- lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn. (Hoàng Đình Bình - Báo Hải Phòng 05/08)

4.                 Đại hội Đảng bộ huyện Cát Hải lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020: Xây dựng Cát Hải thành trung tâm "Du lịch-Dịch vụ cảng biển-Thủy sản"

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, sáng 4-8, Đảng bộ huyện Cát Hải đã khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự còn có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, đặc biệt là sự có mặt của 188 đại biểu đại diện cho hơn 2.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã thể hiện những nét nổi bật của Đảng bộ huyện Cát Hải trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đối với phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, trọng tâm là đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khai thác hiệu quả cao các tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch, dịch vụ, thuỷ sản; thực hiện đúng kế hoạch tiến độ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án lớn triển khai trên địa bàn huyện, nhất là những công trình, dự án có khối lượng công việc lớn và phức tạp như: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, đường 356 đoạn từ ngã ba Hiền Hào đến ngã ba Hùng Sơn (thị trấn Cát Bà)… Từ đó, kinh tế xã hội huyện đảo có nhiều chuyển biến tích cực, 16/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 lĩnh vực: công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ tới với mục tiêu xây dựng huyện đảo Cát Hải thành trung tâm “Du lịch - Dịch vụ cảng biển -Thủy sản” hiện đại, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đã đánh giá cao những thành tựu về mọi mặt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng tình với những quan điểm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp đã được nêu trong báo cáo chính trị. Đồng chí đề nghị Đại hội cần tiếp tục thảo luận để tìm ra những giải pháp cụ thể hiệu quả để huyện Cát Hải phát triển nhanh, bền vững hơn. Trong đó bàn sâu về mục tiêu phát triển của huyện đến năm 2020 là “xây dựng Cát Bà trở thành một trung tâm du lịch, sinh thái rừng-núi-biển-đảo của nước ta và quốc tế; đảo Cát Hải trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển của thành phố và các tỉnh phía Bắc”.

Đồng thời với phát triển kinh tế không ngừng chăm lo phát triển văn hóa-xã hội, đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, xây dựng lối sống văn minh, lịch sự đáp ứng yêu cầu phát triển trung tâm du lịch cả nước và quốc tế. Cùng với đó là đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an toàn cho khách du lịch. Tập trung cao xây dựng Đảng bộ huyện Cát Hải thật sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, luôn đoàn kết, đồng thuận để ổn định và phát triển.

Nhân dịp này Phó bí thư thường trực thành ủy cũng chia sẻ và gửi lời thăm hỏi ân cần tới nhân dân các xã đang phải chịu hậu quả nặng nề của mưa lụt, mong bà con đoàn kết tương trợ lẫn nhau sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đề nghị các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể trong huyện tiếp tục chỉ đạo cùng với thành phố giúp đỡ nhân dân Việt Hải và Gia Luận không bị đói rét, có biện pháp tích cực để nhân dân ổn định cuộc sống sau khi nước rút. Đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con bị ngập lụt…

Hôm nay đại hội tiếp tuc làm việc. (PĐT – An ninh Hải Phòng 05/08)

5.                 Đảng bộ phường Ngọc Hải: Lấy phát triển kinh tế biển làm trọng tâm

Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hải Lưu Đình Dũng cho biết, một trong những nội dung trọng tâm phát triển KTXH địa phương được Đại hội Đảng bộ phường Ngọc Hải nhiệm kỳ 2010- 2015 xác định là: khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Những mục tiêu đó được Đảng bộ phường Ngọc Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và tạo mọi điều kiện cho ngư dân phát triển sản xuất. Hằng năm, ngay từ đầu xuân địa phương tổ chức phát động ra quân khối nghề cá, đồng thời phát động phong trào thi đua sản xuất, tổ chức sơ kết các vụ cá. Qua đó, khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất và cứu hộ, cứu nạn trên biển. Để cung cấp kiến thức pháp luật cho ngư dân, phường Ngọc Hải phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền về Hiệp định đánh cá chung Việt Nam - Trung Quốc, nghị định của Chính phủ, Luật Thuỷ sản… đến các chủ tàu và thuyền trưởng về quản lý tàu cá.

Chủ tịch UBND phường Ngọc Hải Hoàng Đình Triều cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị quyết số 10 của HĐND thành phố về đăng ký đóng mới, nâng cấp, cải hoán vỏ tàu và máy tàu cá, năm 2011, phường Ngọc Hải là đơn vị duy nhất của thành phố thực hiện giải ngân được 1 tỷ 490 triệu đồng, hỗ trợ vốn cho 6 chủ phương tiện vay vốn ưu đãi đóng mới nâng cấp, cải hoán tàu cá. Năm 2013, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 14 của HĐND thành phố, địa phương tạo điều kiện hướng dẫn cho ngư dân hoàn thiện thủ tục giải ngân được 1 tỷ 200 triệu đồng, hỗ trợ vốn cho 3 chủ phương tiện.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ, Đảng ủy phường Ngọc Hải chỉ đạo, tiến hành các thủ tục cấp bảo hiểm cho ngư dân và hoàn thiện hồ sơ đóng mới 1 tàu cá. Phường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quan tâm động viên, tặng quà, áo phao và các trang thiết bị, nhất là các máy liên lạc tầm xa cho ngư dân. Đến nay, 100% các phương tiện vươn khơi của phường trang bị máy liên lạc tầm xa. Từ những quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và của địa phương, ngư dân Ngọc Hải luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương, mạnh dạn đầu tư cho nghề cá. 5 năm qua, tổng vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng cho phát triển nghề cá, nên năng suất và hiệu quả khai thác thuỷ sản hằng năm tăng cao, năm 2010 đạt 5.315 tấn; năm 2014 đạt 5.750 tấn. Những kết quả trong phát triển thủy sản góp phần đắc lực phát triển KTXH, đời sống của ngư dân ổn định và phát triển, số hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm (năm 2010 hộ nghèo 134 hộ = 6,31%; năm 2014 còn 20 hộ = 1%).

Cùng với việc chỉ đạo trong phát triển kinh tế biển, công tác bảo đảm an toàn người và phương tiện luôn được phường Ngọc Hải quan tâm thông qua việc kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Câu lạc bộ đánh cá xa bờ, các tổ đội ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển. Năm 2014, phường tổ chức thành lập Nghiệp đoàn nghề cá với hơn170 đoàn viên. Đó là những giải pháp tăng hiệu quả trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức ngư dân về chủ quyền biển đảo; giúp đỡ nhau khi ra khơi sản xuất, nhằm hạn chế thấp nhất các tai nạn, rủi ro xảy ra trên biển.        

Theo Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hải Lưu Đình Dũng, những năm tới cùng với quan tâm đầu tư phát triển nghề khai thác xa bờ, thành phố và quận tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của ngư dân Ngọc Hải cũng như Đồ Sơn, đó là việc nạo vét luồng ra vào cảng cá Ngọc Hải, bởi cảng cá Ngọc Hải còn là nơi neo đậu, tránh trú bão của cả tàu thuyền các huyện, tỉnh bạn nhưng đang bị sa bồi, rất khó cho tàu thuyền ra vào. Có như vậy mới đồng bộ thống nhất giữa nâng cấp hiện đại hoá tàu thuyền, với nâng cấp hiện đại hoá bến bãi và công nghệ chế biến, giúp ngành khai thác thủy sản của phường Ngọc Hải xứng đáng với vị trí “ đầu tàu” trong cơ cấu kinh tế của địa phương. (Phạm Lượng - Báo Hải Phòng 04/08)

6.                 Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XV thành công tốt đẹp

Ngày 4-8, Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chính thức khai mạc và tiến hành các nội dung: thông qua Báo cáo chính trị trình đại hội; thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội XV Đảng bộ thành phố và báo cáo tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV; bầu Ban chấp hành Đảng bộ CATP khóa XV; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TƯ Đảng, Phó bí thư Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Lê Văn Thành, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí lãnh đạo các tổng cục, vụ, cục chức năng - Bộ Công an; các đồng chí thường vụ Thành ủy, trưởng các ban Đảng và Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố. Về phía CATP có: thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban giám đốc CATP, các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP qua các thời kỳ, các đồng chí bí thư quận ủy, huyện ủy cùng 247 đại biểu từ 40 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy CATW và Thành ủy Hải Phòng, sự phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang trên địa bàn Hải Phòng và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ CATP đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng Công an Hải Phòng chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tạo thế trận liên hoàn trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và thành phố về lĩnh vực bảo đảm ANTT; giành thế chủ động để quyết liệt đấu tranh, phòng chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT. Qua đó đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, số vụ phạm pháp hàng năm giảm trung bình 62%, tỷ lệ điều tra khám phá hàng năm đạt 85,2%, trọng án đạt trên 95%, ANTT trên địa bàn chuyển biến rõ nét tích cực, giữ được thế ổn định.

Cùng với đó, CATP không ngừng cải tiến nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Hoạt động của lực lượng Công an Hải Phòng giai đoạn 2010-2015 đã bám sát mục tiêu, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ CATP đã không ngừng chăm lo xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Các năm trong nhiệm kỳ, Công an Hải Phòng liên tục được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP tặng cờ thi đua, hàng nghìn lượt tập thể và cán bộ chiến sĩ được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2014, CATP vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, các đồng chí thượng tướng Đặng Văn Hiếu và Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP Hải Phòng nhiệm kỳ 2010-2015 và yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ CATP cần tập trung nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, thủ trưởng phụ trách, thường xuyên tổ chức lấy ý kiến phê bình của nhân dân, kịp thời khắc phục những tồn tại; tăng cường công tác xây dựng Đảng, XDLL; làm tốt công tác tham mưu và chủ động phối hợp thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 26 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu ra Ban thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí và đồng chí Đỗ Hữu Ca được bầu lại làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Sóng được bầu lại làm Phó bí thư. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. (An ninh Hải Phòng 05/08; Công an nhân dân 05/08)

7.                 Đảng bộ BIDV Đông Hải Phòng: Tạo sức bật từ công tác xây dựng Đảng

So với các vị trí khác trong Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, "tuổi đời" của Đảng bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Đông Hải Phòng còn non trẻ. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Đảng ủy khối Doanh nghiệp, BIDV Đông Hải Phòng vươn lên khẳng định "sức trẻ", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cần có đội ngũ cán bộ đạt chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Do đó, Đảng bộ BIDV Đông Hải Phòng luôn chú trọng công tác bồi dưỡng chính trị, tạo cơ hội rèn luyện cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời chú trọng tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Trong 2 năm, Đảng bộ phát triển 20 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 37 người (chiếm 44% só cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh). 

Nhiệm kỳ 2012 - 2015, chi nhánh mở rộng mạng lưới kinh doanh, nguồn vốn thay đổi tích cực trên các mặt quy mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu huy động theo thành phần kinh tế, cơ bản đạt mục tiêu theo định hướng của Ban lãnh đạo. So với đầu nhiệm kỳ, quy mô tín dụng tăng hơn 3 lần, quy mô huy động vốn tăng hơn 5 lần... Nhất là trong năm 2014, nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng 95%, dư nợ tăng 41%, thu dịch vụ tăng 65% so với năm 2013...

Những kết quả kinh doanh toàn diện và vững chắc trong nhiệm kỳ qua là cơ sở để Đảng bộ BIDV Đông Hải Phòng quyết tâm cao thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường khách hàng, tăng trưởng cao và bền vững. (Minh Châm - Báo Hải Phòng 03/08)

8.                 Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO: Tạo sự đồng thuận cao

Thành công lớn nhất của Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO trong nhiệm kỳ qua là xác định rõ và thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp cổ phần, tạo ra sự đồng thuận cao giữa Đảng- HĐQT- Ban Tổng Giám đốc- Ban Kiểm soát, đưa doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn và vững vàng phát triển.

Làm được như vậy, theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Đạo Thịnh là điều không đơn giản bởi đặc thù hoạt động của công ty cổ phần khác hẳn với doanh nghiệp Nhà nước trước đây, trong khi ở nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đặc biệt là các công ty cổ phần mà Nhà nước vẫn nắm giữ hơn 50% vốn điều lệ, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng phần nào bị ảnh hưởng. Kinh nghiệm sau 4 năm chuyển sang công ty cổ phần của Đảng bộ công ty được đúc rút lại là mỗi đảng viên phải nhận thức được vai trò không thể thiếu của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp, có ý thức thức phấn đấu, rèn luyện, bảo đảm đủ các tiêu chuẩn để giới thiệu với lãnh đạo các đơn vị bổ nhiệm nắm giữ các vị trí trọng trách trong doanh nghiệp. Với VIPCO, nhiều năm nay, công ty kiên trì thực hiện định hướng Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐQT; các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát là ủy viên Ban chấp hành hoặc là đảng viên. Việc kết hợp như trên cũng được thực hiện ở các đơn vị thành viên, tạo ra sự đồng thuận giữa lãnh đạo Đảng các cấp và lãnh đạo doanh nghiệp.

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO giữ vững vị thế là một doanh nghiệp mạnh của thành phố với tổng giá trị tài sản tăng gấp hơn 2 lần, vốn chủ sở hữu tăng 129%; vốn điều lệ tăng 70%, tổng số tấn trọng tải đội tàu tăng 122%, tổng doanh thu bình quân tăng 66,8%, lợi nhuận bình quân tăng 197,49%, nộp ngân sách tăng 23%, thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 40%. Công ty cũng là doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện nhiều dự án lớn như Cảng hóa dầu và công- ten- nơ VIPCO tại Đình Vũ, VIPCO Tower tại phố Quang Trung và Phan Bội Châu, các dự án bất động sản, đào tạo nghề…

Xác định rõ như vậy, đảng viên công ty luôn tiên phong, gương mẫu, làm nhiều việc tốt, tâm huyết với doanh nghiệp, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, không né tránh việc khó, thẳng thắn đấu tranh, phê phán những việc xấu, được quần chúng tin yêu và noi theo. Chính từ đó, Đảng bộ công ty tạo được sức mạnh từ sự đồng thuận của tập thể người lao động, của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hải đoàn tự vệ, Hội CCB… trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và các hoạt động khác của doanh nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống, điều kiện làm việc cho người lao động. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được coi trọng và thực hiện nghiêm túc, khen thưởng, kỷ luật trong Đảng nghiêm minh, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Sau hơn 4 năm chuyển sang cổ phần hóa, tổ chức Đảng của công ty không ngừng lớn mạnh, giữ vai trò lãnh đạo mọi hoạt động của doanh nghiệp. (Hồng Thanh - Báo Hải Phòng 05/08)

9.                 Đảng bộ công ty Môi trường đô thị Hải Phòng: Lãnh đạo đơn vị làm tốt việc quản lý và dịch vụ

Với mục tiêu "Nâng cao hình ảnh của công ty thông qua chất lượng phục vụ cộng đồng", những năm qua, Đảng bộ công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng cùng Ban giám đốc đơn vị từng bước hoàn thiện bộ máy, ban hành các quy trình, quy chế nâng cao chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo triển khai đông bộ các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, đưa công ty phát triển theo hướng bền vững. 

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Môi trường đô thị Lê Ngọc Biên cho biết, lãnh đạo đơn vị sản xuất - kinh doanh là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ công ty. Đồng thời, Đảng bộ công ty tập trung lãnh đạo công tác thu phí vệ sinh và hỗ trợ xã hội hóa vệ sinh môi trường. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy công ty chỉ đạo xây dựng và trình duyệt 3 Đề án điều chỉnh mức thu phí vệ sinh đô thị, tạo điều kiện để tăng doanh thu, giảm chi ngân sách. Nhờ vậy doanh thu phí vệ sinh liên tục tăng trưởng, từ gần 30 tỷ đồng (năm 2010) lên hơn 41,6 tỷ đồng (năm 2015). 

Để nâng cao năng lực quản lý, xử lý chất thải, Đảng bộ công ty coi trọng lãnh đạo thực hiện các dự án đầu tư, trong đó, tiếp cận và triển khai thí điểm dự án quản lý phân loại rác đầu nguồn do Cộng đồng Châu Âu hỗ trợ; liên kết với Trường Đại học Fukuoka (Nhật Bản) thực hiện thành công dự án thí điểm xử lý chất thải theo phương pháp bán hiếu khí Fukuoka tại Khu xử lý chất thải Đình Vũ. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ công ty tiếp tục lãnh đạo đạt hiệu quả cao việc tổ chức quản lý sản xuất và dịch vụ hợp lý, theo cơ chế linh hoạt, từng bước thực hiện phân cấp đối với các xí nghiệp trực thuộc. (Báo Hải Phòng 05/08)

AN NINH – PHÁP LUẬT

10.            Nợ tình cô cắt tóc, chú rể bị đánh ngày rước dâu

Nhiều lần đến đòi gia đình Tuấn trả nợ khoản tiền lúc yêu đương không được, người yêu cũ liền thuê giang hồ đến phá đám cưới.

Ngày 4/8, CA huyện An Dương (Hải Phòng) đã triệu tập một số đối tượng nghi vấn tham gia vụ ẩu đả tại đám cưới của anh Nguyễn Văn Tuấn tại xã Hồng Thái, huyện An Dương vào ngày 25/7 vừa qua để điều tra xử lý.

Theo đó, chiều 25/7, khi đoàn rước dâu từ Hải Dương về gần đến gia đình chú rể Nguyễn Văn Tuấn thì xuất hiện một xe máy chở 3 thanh niên ép chiếc xe chở cô dâu và chú rể dừng lại. Sau đó thêm một chiếc xe ô tô 7 chỗ cũng tới chặn đầu xe hoa.

Hai trong số những người đến đón chặn  lập tức tới giật cửa xe sau và nhằm mặt anh Tuấn đấm túi bụi. Nhờ được người thân tới hỗ trợ, anh Tuấn đã kịp chạy về nhà lánh nạn.

Thấy Tuấn bị đánh, ông Vũ Văn Xuân (SN 1968, là cậu ruột của Tuấn) đang ngồi ở đoàn xe phía sau chạy tới can ngăn, nhưng cũng bị nhóm người lạ  dùng hung khí giấu sẵn trong xe chém vào người, đầu và cứa vào cổ, đồng thời lấy đi một số ngoại tệ và 1 triệu đồng. Ông Xuân cố gắng bỏ chạy nhưng không thoát.

Ông Xuân nhanh chóng được người  thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) trong tình trạng bị đa chấn thương và đã xin chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Trong ngày diễn ra hôn lễ chính thức vào hôm sau, gia đình Tuấn đã đề nghị lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ an ninh.

Nợ tình cô cắt tóc

Theo tường trình của gia đình Tuấn, nguyên nhân sự việc có thể do khoản nợ "từ trên trời rơi xuống" của Tuấn với Đặng Thị Nga (33 tuổi, tạm trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vốn có quan hệ yêu đường từ 4 năm trước.

Tuấn cho biết, khoảng năm 2011, có quen với Nga làm nghề cắt tóc gội đầu, khi đó đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ và nảy sinh tình cảm. Năm 2013, Tuấn vào TP. HCM làm việc nên tình cảm nhạt dần.

Đầu năm 2015, khi Tuấn có ý định lấy vợ quê Hải Dương thì Nga đã yêu cầu Tuấn phải có trách nhiệm bồi hoàn danh dự cho mình với số tiền 10 triệu đồng thì mới cho phép anh này đi lấy vợ. Thậm chí, Nga đã từng đến nhà, gặp gỡ bố mẹ Tuấn để "đặt vấn đề" nhưng không được chấp nhận.

Đến 10/7, khi Tuấn từ TP. HCM bay ra Hải Phòng thì gặp Nga và anh trai của Nga chặn đường ở sân bay Cát Bi tiếp tục đòi tiền bồi thường. Nhiều lần đòi tiền không được, Nga đã kéo một số người đến nhà anh Tuấn gây sức ép, số tiền đã tăng lên đến 50 triệu và chốt lại là 200 triệu đồng. Lúc này, gia đình anh Tuấn đã yêu cầu Nga đưa ra giấy vay nợ thì Nga không đưa ra được.

Hiện CQĐT CA huyện An Dương tập trung điều tra, truy xét làm rõ vụ việc. (Trường Huy - Báo An ninh thủ đô 05/08; Báo Đất Việt 05/08; Dân trí 05/08; Vietnamnet 05/08)

11.            Đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy tổng hợp

Ma túy tổng hợp có thể hủy diệt hệ thần kinh, gây nguy hại cho người sử dụng. Tuy nhiên, số người sử dụng, buôn bán ma túy tổng hợp ngày càng gia tăng, hoạt động tinh vi, phức tạp khiến công tác phòng, chống ma túy gặp nhiều khó khăn, thách thức...

Muôn vẻ che giấu hình thức phạm tội

Trong 6 tháng đầu năm 2015, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an Hải Phòng và các địa phương trong toàn thành phố phát hiện, bắt giữ 173 vụ việc ma túy. Trong đó, phần lớn đối tượng liên quan đến phạm tội về ma túy tổng hợp, tang vật thu giữ gồm 3,8 kg ma túy. Theo thống kê của lực lượng chức năng, tội phạm ma túy tổng hợp chiếm số lượng lớn trong số các vụ án về ma túy. Trong 3 năm (từ năm 2012 đến 2014), tổng số vụ vi phạm về ma túy tổng hợp là 1034 vụ. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 43 kg ma túy tổng hợp. Tính riêng trong năm 2014, số vụ vi phạm về ma túy tổng hợp chiếm số lượng lớn nhất từ trước đến nay gồm 594 vụ, thu giữ 36 kg ma túy.

Đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng phức tạp. Tính đến hết tháng 7 năm 2014, đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn thành phố là 7334 người, trong đó phần lớn là thanh, thiếu niên. Qua các vụ điều tra, bắt giữ người sử dụng ma túy cho thấy địa điểm sử dụng ma túy tổng hợp khá linh động nhằm che giấu các lực lượng chức năng, Phần lớn thanh, thiếu niên sử dụng các nhà nghỉ, nhà trọ làm tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp. Có trường hợp sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán bar, vũ trường, nhà riêng...

Nhằm thu lợi nhuận cao, các đối tượng không sử dụng địa chỉ, tên thật mà thuê nhà trọ ngoài địa bàn thành phố làm điểm tàng trữ, cất giấu. Trong quá trình vận chuyển, đối tượng buôn bán ma túy thường sử dụng nhiều con đường, phương tiện vận chuyên tinh vi, tiện ích, không trực tiếp vận chuyển mà thuê người khác thám gia, mỗi đối tượng chỉ đậm nhiệm trong một khâu vận chuyển, sử dụng các từ “nóng” làm ám hiệu trong quá trình buồn bán, vận chuyển, giao dịch, thường xuyên thay đổi số điện thoại hiện đại, sử dụng các mạng di động, điện thoại cồng nghệ cao, có tính bảo mật tốt... nhằm trốn tránh sự kiểm soát, điều tra của các ngành chức năng. Vụ triệt xóa ổ nhóm sản xuất, mua bán ma túy tổng hợp tại Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải (quận Hải An) vào cuối tháng 6 - 2014, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng cùng đồng bọn sử dụng mọi cách để ngụy trang, che giấu việc điều chế, sản xuất trái phép chất ma túy, trong đó tang vật thu giữ gồm 1,7 gam ma túy đá, 1 tập giấy quỳ, và 1500 viên nén màu xanh làm phụ gia, xúc tác để điều chế ma túy tổng hợp.

Đấu tranh kiên quyết

Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47 (Công an Hải Phòng) cho biết: "Thời gian gần đây, do hoạt động tội phạm về ma túy tổng hợp gồm cả người buôn bán, tàng trữ và sử dụng đều khôn khéo che giấu các thủ đoạn tinh vi nên lực lượng chức năng khá vất vả, gian nan trong đấu tranh phòng chống tội phạm”. Theo đại tá Điềm, để điều tra, khám phá các vụ việc về ma túy tổng hợp mà đối tượng sử dụng công nghệ cao, có lúc cán bộ, chiến sĩ điều tra về ma túy gặp khó khăn do thực tế trang thiết bị phục vụ phá án còn hạn chế, chưa theo kịp các phương tiện hiện đại nhằm đánh lạc hướng điều tra của các đối tượng vi phạm. Một số rào, cản về pháp lý trong khi bẵt giữ và xử lý đối tượng vi phạm củng làm khó cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố và các quận huyện tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, bổ sung các trang thiết bị hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn phục vụ các vụ điều tra khám phá về ma túy. Để bóc gỡ nhiều trùm ma túy tổng hợp vận chuyển qua đường Cảng Hàng không Cát Bi, Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp chặt chẽ với bộ phận nghiệp vụ soi chiếu của Cảng phát hiện rõ vi phạm tội của đối tượng.

Đấu tranh với tội phạm ma túy tổng hợp, trong nhiều vụ việc, cán bộ, chiến sĩ điều tra tội phạm ma túy phải phát huy cao nhất kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình điềụ tra, phá án. Đáng lưu ý là các vụ vận chuyển ma túy tổng hợp qua Cảng hàng không Cát Bi ngày càng tinh vi.... Có trường hợp để vận chuyển ma túy tổng hợp qua đường hàng không, đối tượng chia nhỏ ma túy sau đó cất giấu trong chiếc quạt cũ gửi theo hành lý. Nhưng bằng kinh nghiệm, cán bộ điều tra ma túy phát hiện rõ thủ đoạn, hành vi che giấu.

Trong đấu tranh phòng chống mạ túy tổng hợp, lực lượng chức năng đề cao vai trò phối hợp, đấu tranh phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân. Đại tá Điềm cho rằng, một số vụ bóc gỡ ma túy tổng hợp, nguồn cung cấp thông tin của quần chúng rất thiết thực cho cơ quan điều tra. Đồng thời, trong quá trinh bắt giữ đối tượng phạm tội, không ít trường hợp đối tượng vi phạm buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy ngoan cố, che giấu bằng mọi thủ đoạn; chống trả lực lượng chức năng nhưng được quần chúng nhân dân hợp tác chặt chẽ ..nên vụ việc diễn ra an toàn, đối tượng vi phạm phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. (Hương An - Báo Hải Phòng 05/08)

12.            Phạt tù nguyên giám đốc Công ty Bắc Á

Tháng 9-2009, Lê Khánh Linh, sinh 1982, ở ngõ 240 Đà Nẵng, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng và anh Lê Văn Lương, sinh 1982, ở xã Tân Quang, thị xã Sông Công, Thái Nguyên cùng chị Phan Thị Anh Thu, sinh 1979, ở tổ 14 Tân Thanh, TP Thái Nguyên, thành lập Công ty TNHH Bắc Á (gọi tắt là Công ty Bắc Á), có trụ sở tại tổ 1, khu 2 phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, đăng ký ngành nghề kinh doanh buôn bán kim loại. Công ty do Lê Khánh Linh làm giám đốc, anh Lương và chị Thu là người góp vốn, không tham gia hoạt động và điều hành công ty.

Từ tháng 6-2011 đến tháng 3-2014, Linh mua cho Công ty Bắc Á một số hàng thép phế liệu, thép hình các loại, từ các nguồn trôi nổi, không có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Sau khi mua số hàng trên, Linh bán lại cho 10 công ty khác, xuất hóa đơn GTGT của Công ty Bắc Á, đã thu đủ tiền hàng hóa và tiền thuế GTGT.

Để hợp thức hóa đầu vào và kê khai khấu trừ thuế GTGT, Linh đã thông qua Vũ Mạnh Cường, sinh 1982, ở thôn Ngọ Dương, An Hòa, An Dương, Hải Phòng, mua 55 tờ hóa đơn GTGT của 8 công ty, lập ra để mua bán trái phép hóa đơn GTGT, ghi số tiền hàng hóa chưa thuế trên 40 tỷ đồng, tiền thuế GTGT trên 4 tỷ đồng, với giá 1,3% trên tổng giá trị hàng hóa chưa thuế, ghi trên hóa đơn.

Trong thời gian từ tháng 6-2011 đến tháng 3-2014, Lê Khánh Linh đã sử dụng 55 tờ hóa đơn trên để kê khai hàng hóa mua vào trong các báo cáo thuế của Công ty Bắc Á. Qua xác minh tại Chi cục thuế quận Ngô Quyền, Chi cục đã chấp nhận hồ sơ khai thuế của Công ty Bắc Á tại thời điểm doanh nghiệp kê khai, trong đó có 33 tờ hóa đơn của 8 công ty. Xác minh 5/10 công ty mua hàng hóa trên của Công ty Bắc Á, các công ty đều khai có mua hàng hóa của Công ty Bắc Á xuất hóa đơn GTGT ghi đúng nội dung hàng hóa mua bán trên thực tế và đã trả đầy đủ tiền hàng và tiền thuế GTGT theo hóa đơn.

Tại bản kết luận giám định ngày 22-3-2015 của Cục thuế TP Hải Phòng: trường hợp Công ty Bắc Á có mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không có hóa đơn hợp pháp. Công ty đã sử dụng 55 tờ hóa đơn GTGT do 8 doanh nghiệp ghi khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn hợp pháp và đã khê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 55 tờ hóa đơn bất hợp pháp đó, thì hành vi trên được xác định là trốn thuế, gian lận thuế. Số tiền thuế GTGT Công ty Bắc Á đã kê khai gian lận để trốn thuế từ việc sử dụng 55 tờ hóa đơn bất hợp pháp là trên 4 tỷ đồng. Về phần dân sự, gia đình Lê Khánh Linh đã tự nguyện nộp 30 triệu đồng để khắc phục số tiền thuế bị thất thu.

Ngày 31-7, TAND TP đã đưa vụ án ra xét xử. Trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Linh khai nhận chỉ sử dụng 55 tờ hóa đơn GTGT trên để kê khai khấu trừ thuế, không sử dụng các tờ hóa đơn bất hợp pháp nào để khấu trừ thuế GTGT. Căn cứ và tài liệu điều tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Linh 3 năm tù về tội “Trốn thuế” (theo khoản 3 điều 161 BLHS), buộc bị cáo phải nộp trên 4 tỷ đồng để khắc phục số tiền thuế bị thất thu cho ngân sách nhà nước. (NTH - An ninh Hải Phòng 05/08)

13.            Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một đơn vị chủ công trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trước tình hình mới, bên cạnh việc tích cực tham mưu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cấp ủy, lãnh đạo Phòng PA83 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, XDLL, kiện toàn về tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường lãnh đạo đơn vị quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đảng viên và CBCS, từng bước nâng cao trình độ toàn diện về nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị, pháp luật, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trước mắt, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XV, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần cùng các lực lượng Công an Hải Phòng giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại tá Vũ Đức Thành - Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ Phòng PA83. (An ninh Hải Phòng 05/08)

GIAO THÔNG

14.            Huyện An Dương: Kiểm kê hiện trạng đất Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10

Từ 21/7 đến nay, Hội đồng bồi thường GPMB huyện An Dương tiến hành kiểm kê hiện trạng tại xã Bắc sơn. Đồng thời phối hợp UBND xã Bắc Sơn, Hồng Phong kiểm tra, rà soát phần đất công, đất đã GPMB nằm trong chỉ giới thu hồi để tạm bàn giao đợt 1 cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo nâng cấp. 

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn qua huyện An Dương từ cầu vượt Quán Toan đến cầu Trạm Bạc có tổng diện tích đất thu hồi hơn 151.800 m2. (Báo Hải Phòng 03/08)

15.            Huyện Thủy Nguyên Cưỡng chế cắt bỏ thành, thùng xe cơi nới

Sáng 21-7, tại bến xe phía Bắc (huyện Thủy Nguyên), tổ công tác Ban An toàn giao thông huyện Thủy Nguyên thực hiện cưỡng chế cắt thùng đối với 2 ô-tô tải. Theo giấy đăng kiểm của ô-tô tải BKS 15C-14172, xe loại 8830 kg có kích thước thùng xe cao 60 cm. Qua kiểm tra thực tế, thùng xe được chủ xe cơi nới cao tới 96 cm. Thùng xe được cơi nới khá cẩn thận, hàn chắc chắn, sơn cùng màu để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Anh Bùi Văn Tèo, ở xã An Lư (huyện Thủy Nguyên), chủ xe ô-tô 15C-14172 thừa nhận, anh mới mua xe với giá hơn 1 tỷ đồng, đăng kiểm tháng 5-2015, chủ yếu để chở đất, đá, vật liệu xây dựng thuê cho các dự án trên địa bàn huyện. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng kiểm, anh chi thêm mấy chục triệu đồng cơi nới thùng xe. Xe mới lưu thông được vài ngày, lực lượng CSGT kiểm tra, lập biên bản xử lý, cắt bỏ phần thùng xe cơi nới.

Một xe khác là ô-tô tải BKS 15C-08237, qua kiểm tra, đối chiếu với giấy đăng kiểm, chủ xe tự ý cơi nới phía sau thùng xe thêm 30 cm nữa. Anh Hùng, ở xã Đông Sơn (huyện Thủy Nguyên) chủ xe biện minh, việc cơi nới thùng xe để giảm chi phí vận chuyển, “mới có lãi” được. Sau khi bị xử phạt, anh cam kết không tái phạm. Đây là 2 trong số hàng chục trường hợp vi phạm tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành, thùng xe mà tổ công tác kiểm tra, xử lý trong 2 tháng qua.

Ông Trần Văn Chanh, thường trực Ban An toàn giao thông huyện Thủy Nguyên cho biết, trên địa bàn huyện tập trung nhiều dự án lớn, đang trong quá trình san lấp mặt bằng. Huyện cũng là địa phương có nhiều mỏ khai thác đá. Do đó, số lượng ô-tô chở vật liệu xây dựng, đất, đá rất lớn. Tình trạng xe cơi nới thùng, không che chắn, chở quá trọng tải diễn ra khá phức tạp, khiến đường xuống cấp, ô nhiễm, gây bức xúc trong nhân dân. Tháng 5-2015, Ban An toàn giao thông huyện thành lập tổ công tác mở đợt cao điểm xử lý kiên quyết đối với ô-tô tự ý cơi nới thùng xe, nhằm bảo đảm an toàn giao thông. UBND các xã thực hiện tuyên truyền, rà soát, yêu cầu người điều khiển phương tiện, các chủ ô-tô kinh doanh chở vật liệu xây dựng cam kết không cơi nới thành, thùng xe. Trạm CSGT Bến Bính (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt) tăng cường tuần tra trên Quốc lộ 10, đường 359. Đội CSGT, trật tự, cơ động Công an huyện tuần tra trên các đường huyện lộ, đường liên xã, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trung tá Lê Anh Sơn, Trạm trưởng trạm CSGT Bến Bính khẳng định, huyện Thủy Nguyên là địa phương đầu tiên quyết liệt xử lý, cưỡng chế đối với ô-tô cơi nới thành, thùng xe. Sau 2 tháng triển khai đem lại hiệu quả rõ rệt. Đến nay không còn tình trạng ô-tô cơi nới thùng, chở đất, đá vật liệu xây dựng ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ 10, đường 359, các tuyến đường liên huyện. Ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của các chủ xe, lái xe ô-tô tải tăng đáng kể. Qua kiểm tra, các trường hợp điều khiển ô-tô tải, nhất là xe chở vật liệu xây dựng vi phạm giảm đáng kể. Không chỉ với các xe bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt mà nhiều chủ xe kinh doanh chở vật liệu xây dựng cũng ý thức cắt bỏ phần thùng xe cơi nới. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, kiềm chế tai nạn giao thông, việc tuyên truyền, xử lý kiên quyết với trường hợp vi phạm vẫn phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài. (Hoàng Minh - Báo Hải Phòng 05/08)

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

16.            Kim Sơn - kháng Nhật anh hùng xưa, nông thôn đổi mới hôm nay

Những ngày tháng Tám lịch sử này, Đảng bộ, nhân dân xã Tân Trào (Kiến Thụy) phấn khởi tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng Kim Sơn, Kim Sơn kháng Nhật thắng lợi. Mái đình Kim Sơn, cổng làng cổ, đường gạch phủ rêu; khu  kinh tế trang trại sôi động, những đồng lúa nếp thơm nồng… bừng sáng trong sắc cờ đỏ và nắng vàng đầu thu.

Nơi giành chính quyền sơm nhất duyên hải

Trở về bên mái đình Kim sơn ghi đậm dấu tích lịch sử "Sừng sững cột lim, mái ngói rêu phong", hồi ức của ông Nguyễn Hữu Khiển sống lại không khí hào hùng của quê hương những ngày cách mạng Tháng Tám kiên cường, quật khởi. 

Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc sáng 12/7/1945, đông đảo quần chúng các nơi với cờ, băng khẩu hiệu, giáo mác oai nghiêm nườm nượp kéo về sân đình làng Kim, chứng kiến Ủy ban dân tốc giải phóng Kim sơn ra đời. Trong tiếng trống vang dội, đồng chí Phạm Thuyên Thay mặt Ban lãnh đạ Việt Minh tỉnh Kiến An tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch, thành lập chính quyền nhân dân. cờ đỏ tung bay trên đình làng, báo hiệu cuộc khởi nghĩa của nhân dân thắng lợi. Ai cũng xúc động, tự hào vì quê hương mình là địa phương đầu tiên ở Hải Phòng - Kiến An có chính quyền cách mạng... 

Đột phá trong xây dựng nông thôn mới

"Hiện người dân Tân Trào tiếp tục đồng sức, đồng lòng thực hiện "cuộc cách mạng" mới, đó là chung tay xây dựng nông thôn mới" - Bí thư Đảng ủy xã Tân Trào Nguyễn Xuân Thắng cho biết. Ở từng thôn, xóm, trong xây dựng đều chú ý giữ lại những nét kiến trúc cổ kính, không ddeeer "bê tông hóa" phá hỏng những mái đình cổ, cổng làng cổ, đường gạch phủ rêu. Tân Trào chọn hướng đột phá cho xây dựng NTM là xây dựng vùng sản xuất tập trung, tạo những cánh đồng "cổ tích". 

Ngoài nông nghiệp, xã đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chiếm 50% cơ cấu kinh tế. Kinh tế phát triển, người dân Tân Trào có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang. Tân Trào hôm nay có 100% số dường trục xã nhựa hóa, 100% số đường thôn xóm bê tông hóa. 2 làng văn hóa Kim sơn, Kỳ Sơn trở thành làng văn hóa cấp thành phố tiêu biểu, những vùng quê có nếp sống văn hóa mới, truyền thống lịch sử và là vùng quê của những lễ hội độc đáo. (Vân Khánh - Báo Hải Phòng 03/08)

17.            Nông thôn mới ngày càng khởi sắc

Với đặc thù địa phương, huyện Cát Hải triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên đảo Cát Bà với 6 xã gồm: Trân Châu, Xuân Đám, Gia Luận, Hiền Hào, Việt Hải và Phù Long. Để đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2015, huyện đảo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và đến nay, một số xã hoàn thành 14/19 tiêu chí. 

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cát Hải Vũ Hoài Nam cho rằng, đặc thù huyện đảo Cát Hải mật độ dân cư thưa thớt, diện tích nông nghiệp ít, manh mún do địa hình đồi núi. Vì vậy, nếu hoàn thành đúng như bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, sẽ rất khó cho huyện. Ví dụ như xã Việt Hải có 18 cháu nhỏ, nếu xây dựng trường học theo tiêu chí sẽ vô cùng lãng phí. Ngay cả hệ thống thủy lợi cũng chỉ cần đầu tư vừa phải, bởi diện tích canh tác ở các xã rất nhỏ, lại nằm rải rác ở các thung lũng ở địa hình đồi núi. 

Tuy nhiên, sự nổi trội của Cát Hải để thực hiện các tiêu chí còn lại gồm đổi mới nhà ở và thu nhập của người dân được cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua. Đường đến đâu, nhà xây đến đó, tạo nên diện mạo nông thôn khác biệt hoàn toàn so với những năm trước. 

Để cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2015, huyện Cát Hải tiếp tục vận động nhân dân đóng góp công sức, tri thức duy trì và nâng cao chất lượng phong trào. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng đường giao thông, đào tạo nghề lao động nông thôn, vận động xã hội hóa trong xây dựng các công trình ở địa phương, trồng bổ sung cây xanh giao thông, hàng rào gia đình, chỉnh trang nhà ở. (Báo Hải Phòng 05/08)

18.            Hội cựu chiến binh xã Mỹ Đức (An Lão): Khéo vận động hiến đất làm đường giao thông

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bùi Anh Nhớ phân khởi cho biết: "Xã hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2015 sẽ cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Riêng tiêu chí về đường giao thông cần huy  động sức đóng góp lớn của từng gia đình nên địa phương, các đoàn thể rất chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới". Hội CCB xã có số lượng hội viên khá đông (470 đồng chí), là một trong những đoàn thể được chinh quyền địa phương đánh giá cao trong công tác góp sức,góp công làm đường.

Để tạo thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa cơ giới vào đồng ruộng và xây dựng cánh đồng mẫu lớn, xã Mỹ Đức triển khai làm hàng chục tuyến đường nội đồng, ông Nhớ giới thiệu: "Trước đây nhiều cánh đồng thôn Kim Châm bờ rất nhỏ, xe cơ giới không thể vào. Nay mở rộng đường phải lấy vào diện tích ruộng của nhiều gia đình. Theo quy định, nhà nước sẽ hỗ trợ phần xi măng và đá, phần cát, nhân công, địa phương có trách nhiệm huy động, việc làm đường giao thông nội đồng không có đền bù. Hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng. Vi vặy chúng tôi cố gắng làm thật tốt công tác tư tưởng cho người dần".

Ông Nhớ cùng cán bộ Hội đến  từng nhà hội viên tuyên truyền, vận động hiến đất. Có hội viên thông ngay nhưng cũng có những hội viên phải vận động, thuyết phục nhiều lần. Với suy nghĩ "cán bộ đi trước", ông Nhớ lên kế hoạch, trước là vận động cán bộ hội, hội viên là đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu trong phong trào và vận động con, cháu, người thân cùng thực hiện, sau đó đến từng hội viên.. Bản thân gia đình bác Nhớ có mảnh ruộng ở khu Đồng Giếng, vào đúng vị trí làm đường, gia đình vui vẻ hiến 240 m2 đất ruộng, với chiều dài 60m, rộng 4m. Một số hội viên CCB, vợ, con còn băn khoăn về việc hiến đất, tổ công tác CCB từng bước giải thích, vận động. Với phương thức "mưa dầm thấm lâu", khéo léo vận động, thuyết phục, Hội CCB đã làm thông tư tưởng củạ hầu hết các CCB, để các CGB tự nguyện hiến đất. Kết quả toàn xã, hội viên CCB và nhân dân hiến hơn 1.500 m2 đất làm 8 tuyến đường nội đồng. Vào tháng 8, địa phương sẽ tiếp tục làm đường nội đồng từ thôn Biểu Đa đén chùa làng.

Song song với làm đường giaó thông nội đồng, các thôn, xóm cũng triển khai làm đường dân sinh Trước đây, đường vốn hẹp, nay mở rộng hơn nên có những đoạn để cho đường thẳng, đẹp phải phá tường bao, lấy vào diện tích đất thổ cư của hơn 100 hộ gia đình. Hộ ít thì vài m2, hộ nhiều tới vài chục m2. Không chỉ vận động hội viên CCB nhiệt tình tham gia, Hội CCB còn phối hợp vớí nhiều đoàn thể khác vận động nhân dân. Có sự tham gia của nhiều cấp thôn, xã, nhiều đoàn thể nên việc làm đường cũng thuận lợi hơn. Đến nay, các thôn Minh Khai, Biều Đa, Tân Nam, Quán Rẽ đều tổ chức làm đường giao thông với sự đồng lòng ủng hộ của hội viên CCB và nhân dân. Chủ tịch UBND xã Đố Linh Hoạt nhận xét: “Hội CCB luôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là việc làm đường giao thông. Trong đó có vai trò của những người cán bộ Hội gương mẫu và khéo làm công tác dân vận, quy tụ được sức mạnh của tất cả cán bộ, hội viên". (Huyền Chi - Báo Hải Phòng 05/08)

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

19.            Trường trung học văn hóa nghệ thuật Hải Phòng: Nhiều khó khăn trong hoạt động

Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích vừa chủ trì cuộc giám sát tại Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng về kết quả năm học 2014 – 2016. Theo báo cáo, năm học 2014 – 2015, Trường trung học Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng đã nỗ lực đẩy mạnh tuyển sinh và tổ chức liên kết đào tạo trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống các trường trung cấp, cao đẳng dạy nghề. Theo đó, nhà trường đã tăng được số lượng tuyển sinh đạt (105 học sinh); đào tạo ổn định một số bộ môn nghệ thuật truyền thống như: thanh nhạc, múa, mỹ thuật, sân khấu; tổ chức liên kết đào tạo và tích cực bồi dưỡng cho các lớp năng khiếu tạo nguồn. Bên cạnh đó, trường cũng tích cực tham gia và đạt một số giải cao tại hội thi tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc. Tuy nhiên, số học sinh tuyển được mới bằng 84% chỉ tiêu, quy mô đào tạo của trường hiện nay còn thấp hơn trước đây, chưa tương xứng với truyền thống và đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực của thành phố. Đáng chú ý, cơ sở vật chất mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn thiếu đồng bộ, không phát huy đầy đủ công năng; một số lớp học đã bị xuống cấp, chưa bảo đảm tốt an toàn tập luyện trong khi dự án xây dựng khi nhà 5 tầng kéo dài, hiện còn dở dang chưa đưa vào sử dụng, vi phạm quy định đầu tư và gây lãng phí lớn...

Phó chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đình Bích đề nghị các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho thành phố tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của trường; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và rà soát, kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất của đơn vị. (ĐH – An ninh Hải Phòng 05/08)

XÃ HỘI

20.            Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại huyện An Dương

Hưởng ứng Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8, chiều 3-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện các sở, ngành đi thăm, tặng quà hai nạn nhân chất độc da cam tại huyện An Dương.

Đoàn tới thăm, tặng quà ông Vũ Văn Phác, sinh năm 1942, ở thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái, nhập ngũ năm 1964, chiến đấu tại chiến trường B3 Kon Tum. Hiện, ông Phác đang hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam mức 3, có hai con, trong đó con gái lớn đang bị bệnh tâm thần, con gái thứ hai bị bệnh tim. Vợ chồng ông Phác đau ốm thường xuyên, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tiếp đến là ông Vũ Ngọc Lân, sinh năm 1955, ở thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, nhập ngũ năm 1973, thuộc Đoàn 559, chiến đấu ở Kon Tum, hiện cũng đang hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam mức 3. Ông Lân có hai con đều bị bệnh tự kỷ, thu nhập chủ yếu của gia đình là từ mấy sào ruộng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ân cần hỏi thăm, động viên các gia đình khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống Đồng thời ghi nhận công lao của hai ông Vũ Văn Phác và Vũ Ngọc Lân đóng góp cho nền độc lập, thống nhất của đất nước. Đồng chí kính chúc các gia đình sức khỏe, tiếp tục noi gương cho thế hệ trẻ, chung tay xây dựng quê hương. (Tiến Đạt - Báo Hải Phòng 05/08)

21.            Liên kết với doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Từ năm 2012, lực lượng vũ trang thành phố thí điểm triển khai mô hình liên kết với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn quận Hồng Bàng. Kết quả cho thấy, mô hình phát huy hiệu quả tốt, không chỉ tác dộng tích cực tới kết quả tuyển quân mà còn mang lại những hiệu quả to lớn về mặt xã hội.

Kết nối cung –cầu

Thượng tá Nguyễn Hải Hà, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quận sự quận Hồng Bàng cho biêt, trên địa bàn quận Hồng Bàng hiện có hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động. Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương mong muốn sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Ban Chi huy quân sự quận xây dựng chương trình ký kết phối hợp vói các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện tiếp nhận toàn bộ số quân nhân xuất ngũ có nhu cầu vào làm việc tại doanh nghiệp. Qua vận động, phổ biến, chủ trương này được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng như Công ty cổ phần LISEMCO; Công ty cổ phần Lilama 69- 2; Công ty cổ phần LISEMCO II Công ty cổ phần đóng tàu Sông Cấm; Công ty cổ phần Chương Dương...

Theo Phó phòng Tổ chức Công ty cổ phần LISEMCO Đoàn Ngọc Ánh, hiện nay, doanh nghiệp đang có 20 quân nhân xuất ngũ làm việc ở bộ phận chế tạo. Qua thời gian làm việc, doanh nghiệp đánh giá cao nguồn lao động này bởi ý thức kỷ luật lao động cao, chấp hành nghiêm các quy định của doanh nghiệp, nội quy an toàn vệ sinh lao động. Sau thời gian thử việc và đào tạo nghề, các quân nhân đều đáp ứng yêu cầu cộng việc và được ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp. Trong 5 năm tới, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì thế, nếu các quân nhân xuất ngũ có nguyện vọng làm việc tại doanh nghiệp, công ty luôn sẵn sàng tạo điều kiện tiếp nhận anh em.

Với quân nhân Nguyễn Thế Long, nguyên chiến sĩ đại đội 5, tiểu đoàn đảo Ngọc Vững, Lữ đoàn 242, việc các doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận và tạo điều kiện đào tạo nghề cho quân nhân xuât ngũ giúp anh em thêm yên tâm, phấn khởi khi lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Đó cũng là động lực để các quân nhân phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian trong quân ngũ tạo nền tảng vững chắc trước khi chính thức bước vào con đường lập nghiệp của bản thân.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng

Theo Thượng tá Nguyễn Duy Tiến, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Hồng Bàng, mô hình này kịp thời kêt nối cung- cầu về việc làm giữa quân nhân xuất ngũ và doanh nghiệp; động viên các thanh niên và gia đình yên tâm khi lên đường phục vụ Tổ quốc, cùng với đó, còn góp phần quan trọng tạo nguồn cán bộ, chiến sĩ nòng cốt xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp. Với kết quả quá trình rèn luyện hơn 1 năm trong môi trường quân ngũ, các quân nhân khi trở về làm việc tại các doanh nghiệp không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ lao động sản xuất mà còn có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại doanh nghiệp, cũng như địa bàn nơi doanh nghiệp đứng chân.

Tuy nhiên, theo anh Đoàn Ngọc Ánh, phần đông quân nhân sau khi xuất ngũ đều chưa có tay nghề. Vì vậy, khi được doanh nghiệp tiếp nhận, các quân nhân chủ yếu được sắp xếp làm việc ở những bộ phận lao động giản đơn, điều kiện làm việc nặng nhọc, vất vả nhưng thu nhập chưa cao.

Theo kết quả khảo sát, hiện, mức lương của các quân nhân vào làm việc tại doanh nghiệp mới đạt mức 4-5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, công việc giản đơn nên người lao động dễ nhàm chán, dẫn tới bỏ việc.

Tại buổi tham quan, khảo sát mô hình mới đây. Đại tá Đào Minh Nam, Phó trưởng phồng Dân vận, cục Dân vận, Tổng cục Chính trị cho rằng, mô hình liên kết giữa cơ quan quân sự địa phương với các doanh nghiệp nhằm ký kết tiếp nhận, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ như Bộ Chi huy quân sự thành phố chi đạo triển khai điểm ở quận Hồng Bàng thực sự là một mô hình hay, hiệu quả thiết thực, cần được nhân rộng. Tuy nhiên, các đơn vị cần nghiên cứu, khai thác đào tạo nghề cho quân nhân trước khi giới thiệu về doanh nghiệp. Có như thế, mới có thể nâng cao chất lượng lực lượng lao động này, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của họ trong tham gia xây dựng lực lượng tự vệ ở cơ sở. Các địa phương cần tích cực mở rộng các loại hình doanh nghiệp phối hợp đa dạng hóa ngành nghề, đáp ứng kịp thời nhu cầu việc làm của quân nhân xuất ngũ. (Thành Lê - Báo Hải Phòng 04/08)

22.            Cảnh giác kẻo bị "chém"

Đi chụp ảnh nghệ thuật tại các studio với mong muốn “nhờ” vào các tay máy chuyên nghiệp để có những bức hình đẹp, lưu giữ nét thanh xuân, hay những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp của cả gia đình đang là xu hướng thịnh hành. Có cầu thì có cung, không ít khách hàng đã bị đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi…

Vì có việc cần chụp ảnh gấp, chị Ngọc, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân đã cùng chồng và hai con vào Studio áo cưới NM trên đường Trần Nguyên Hãn chụp ảnh CMND, nhân tiện chụp ảnh cho hai cậu con trai. Trong lúc chụp, chị được nhân viên ở đây mời mọc, hứa hẹn chụp đẹp mới lấy tiền, lấy kiểu nào tính tiền kiểu đó… Nghĩ bụng chả mấy khi cả nhà cùng nhau vào hiệu chụp ảnh nên chị đồng ý chụp thêm tấm ảnh gia đình làm kỷ niệm. Khi ra ghi hóa đơn và bị yêu cầu đặt cọc 500.000 đồng, thấy lạ chị Ngọc đã thắc mắc thì được trả lời đây là tiền ứng trước, còn bao giờ xem ảnh, khách hàng chọn kiểu nào mới tính tiền kiểu ấy…

Tuy nhiên, đến ngày hẹn ra xem ảnh, chị được một cô nhân viên ăn nói hoạt bát, mồm mép luyến thoắng tuyên bố xanh rờn: Khách hàng đến chụp bắt buộc phải phóng một kiểu, giá rẻ nhất là 1,5 triêu đồng mới được lấy ảnh. Bị đưa vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chị ngậm ngui đồng ý phóng 1 kiểu cho hai cậu con trai với giá như chủ hiệu ảnh yêu cầu. Vậy mà vẫn chưa yên, cửa hàng tiếp tục ép nếu chị chỉ phóng ảnh hai bé thì chị không được nhận ảnh gia đình, vì như thế chị chỉ chụp gói ảnh dành cho trẻ con…

Chung hoàn cảnh như chị Ngọc, mới đây anh Hoàng Long, chủ cửa hàng điện tử trên phố Tôn Đức Thắng cũng bị studio BB trên đường Lạch Tray lợi dụng, trục lợi. Anh Long chia sẻ, theo xu hướng chung, tuần qua anh đưa hai cậu con trai đến studio BB trên đường Lạch Tray chụp ảnh nghệ thuật. Trước khi chụp anh Long được chào mời rất hấp dẫn, nào là cho khách hàng được copy file về, chụp 10 kiểu trở lên sẽ giảm tiền, chụp nhiều được giảm nhiều…

Nhưng khi đến lấy ảnh họ quay ngoắt 180 độ. Anh Long bức xúc cho biết cửa hàng vẫn cho copy file về với điều kiện phóng ít nhất 1 kiểu. Cắn răng phóng 1 kiểu cho con để được copy file về nhưng ai ngờ khi mở file kiểm tra thì toàn bộ số ảnh là ảnh gốc, chưa chỉnh sửa, dung lượng file đã bị cửa hàng giảm tối đa. Đung là kiểu làm ăn lừa đảo…

Trên đây chỉ là hai trong nhiều trường hợp khách hàng bị các studio trục lợi. Qua tìm hiểu được biết có nhiều khách hàng còn bị các studio “móc túi” bằng nhiều chiêu trò tinh vi, lọc lõi hơn như: không cho copy file gốc, phóng ảnh nào được copy ảnh đó hoặc nếu muốn copy ảnh thì phải chi phí thêm mỗi kiểu 20.000 đồng. Điều đáng nói là tất cả những điều kiện trên khách hàng không hề được thông báo trước khi vào phòng chụp. Chị Thùy Dương, giáo viên Trung tâm ngoại ngữ HP cho biết: Trước khi chụp hình mình không được chủ studio thông báo hay đặt ra điều kiện gì, thấy vậy cả nhà chụp đến vài chục shoot hình, nhưng khi thanh toán mới ngã ngửa người vì số tiền phải trả lên tới cả chục triệu đồng (cả ảnh phóng)!?

Qua khảo sát, không phải các studio có kiểu làm ăn trục lợi, chụp giật như trên, hiện trên địa bàn thành phố còn không ít các studio uy tín, chất lượng như một số studio trên đường Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện hay phố Quang Trung. Hy vọng rằng, qua các trường hợp thực tế như bài viết đã nêu ở trên, bạn đọc sẽ có những tính toán hợp lý và lựa chọn sáng suốt khi quyết định đưa người thân, gia đình tới các studio chụp ảnh nghệ thuật. (Thái Bình - An ninh Hải Phòng 05/08)

23.            Quận Ngô Quyền: Giải phóng mặt bằng gần 9.000 m2 bàn giao cho chủ đầu tư

Trong 6 tháng qua, quận Ngô Quyền tập trung kiểm tra, rà soát, thực hiện các trình tự, thủ tục phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn quận như dự án: Bắc Sơn - Nam Hải; xây dựng tuyến đường và khu tái định cư đường Đông Khê 2; Nút Giao thông Quán Mau... Trong đó, tiến hành kê khai, kiểm kê đối với 34 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi thực hiện các Dự án: Bắc Sơn - Nam Hải, xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), tổ chức 5 cuộc tiếp, đối thoại và trả lời kiến nghị các hộ dân. Với những nỗ lực trên, trong 6 tháng đầu năm 2015, quận giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi 8.820,8m2, bàn giao cho chủ đầu tư.   (Báo Hải Phòng 03/08)

24.            Người đảng viên mẫu mực vì cuộc sống cộng đồng

Là cán bộ có nhiều năm gắn bó với công tác chữ thập đỏ, ông Đỗ Tiến An luôn thấm nhuần lời dạy (của Bác: “Cán bộ, hội viên chữ thập đỏ phải xuất phát tình thương yêu nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để  giảm bớt đau thương cho họ. Hội viên Chữ thập đỏ phải thực sự vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ”. Với 15 năm công tác, gắn bó với công tác Chữ thập đỏ của phường Ngọc Xuyên, ông luôn tâm niệm học Bác là học suốt đời, từ công việc nhỏ, đơn giản nhất trong cuộc sống hằng ngày dến công việc chung của Hội.

Ông An sinh năm 1935, vớỉ 81 năm tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng, trên cương vị là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Xuyên, ông luôn sống tiết kiệm, giản dị, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tận tuy và hết lòng vì công việc, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, Tuy tuổi đã cao, trong công tác nhân đạo, ông đồng cảm với người nghèo khó, tâm huyết với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm qua (2010-2015), Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Xuyên vận động được 115 lượt đơn vị, cá nhân nhận trợ dưỡng thường xuyên 188 lượt người thuộc diện chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ mồ côi, người già cộ đơn trên địa bàn, với số tiền gần 215 triệu đồng. Gia đình ông nhận trợ dưỡng thường xuyên 1 trẻ tàn tật, với số tiền 1,2 triệu đồng/năm. Riêng trong 2 năm (2014- 2015), Hội vận động cán bộ, hội viên chữ thập đỏ ủng hộ kinh phí trao tặng 2 con bò giống sinh sản giúp hộ nghèo, mỗi con trị giá 19 triệu đồng, ông thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tình hình, tìm các phương thức vận động phát triển hội viên chữ thập đỏ tham gia hoạt động cứu trợ xã hội. Đồng thời, chủ động rà soát phân loại các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề xuất với địa phương có kế hoạch giúp đỡ để thoát nghèo bền vững, nhờ đó, nhiều gia đình đã vươn lên phát triển kỉnh tế, cải thiện cuộc sống. Nhiều năm liền, Hội Chữ thập đỏ phường Ngọc Xuyên được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND thành phố, quận Đồ Sơn tặng nhiêu bằng, giấy khen có thành tích xuất sắc tổ chức các hoạt động Hội và phong trào chữ thập đỏ. Bản thân ông nhiều lần được cấp trên khen thưởng và là tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cửa quận Đồ Sơn.

Không chỉ gương mẫu trong công việc mà trong cuộc sống, ông thường xuyên vận động gia đình, ngưởi thân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Nhiều năm liền, gia đình ông được các cấp công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu". (Hà Thu - Báo Hải Phòng 05/08)

25.            Bám biển, giữ vng chủ quyền

“Bám biển dể phát huy nghề lưới rê hồng”- đó là câu truyền miệng của ngư dân Đồ Sơn khi dược hỏi về đánh cá xa bờ. Với sản lượng khai thác hải sản lên đến 10.000 tấn/năm và cung cấp hàng nghìn tin tức có giá trị về chủ quyền biển, đảo cho Bộ đội Biên phòng, ngư dân Đồ Sơn đang trở thành lực lượng quan trọng trong bảo vệ chứ quyền an ninh biên giới biển.

“Đảo nổi” trên biển Đông

Trưởng Phòng Kinh tế quận Đồ Sơn Hoàng Đình Dũng cho biết, Đồ Sơn có hàng trăm chiếc tàu đánh cá, trong đó có 27 tàu đánh cá xa bờ với công suất từ 400 mã lực trở lên, tuy số lượng không nhiều, nhưng tạo sự đoàn kết rất cao trong khai thác hải sản trên biển. Khi đi biển, hầu hết các tàu cùng xuất phát, với 2 tàu dịch vụ đi kèm. Với số lượng tàu lớn như vậy, khi liên kết sản xuất trên biển, chỉ riêng tổ đội khai thác Đồ Sơn được ví như “đảo nổitrên biển Đông. Các tàu liên kết giúp nhau cùng khai thác, bảo vệ an ninh ưật tự, tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

“Đảo nổi" trên biển Đông được tạo bởi ngư dân Đồ Sơn là sự khẳng định vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, ổng Dũng tự hào: chiếc tàu nào cũng được trang trọng treo cờ Tổ quốc, giữa biển trời mênh mông, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió là niềm tự hào của mỗi người dân trên biển. Thỉnh thoảng trong hệ thống kết nối tín hiệu Icom đặt ở đất liền, tiếng cười nói của những người ở giữa biển vọng về càng làm người ở nhà yên tâm hơn. Theo ông Dũng, ngư dân Đồ Sơn vốn có truyền thống với nghề lưới rê hồng, ngư trường chủ yếu ở phía nam huyện đảo Bạch Long Vỹ, vì vậy, hỗ trợ an toàn người đi biển được cả hệ thống chính trị quan tâm. Ngư dân không chỉ được hỗ trợ về kỹ thuật, thiết bị liên lạc mà còn thường xuyên được tập huấn về các biện pháp phòng tránh thiên tai trên biển và hơn nữa, tổ đội khai thác hải sản có lực lượng tự vệ biển, là chỗ dựa vững chắc khi vươn khơi. Với tay nghề truyền thống, được bảo vệ trong khai thác, nên mỗi năm, lượng tàu cá Đồ Sơn mang về đất liền tới 10.000 tấn hải sản, trị giá gần 500 tỷ đồng.

Mỗi ngư dân là một chiến sĩ

Khai thác hải sản ở vùng giáp ranh với nước ngoài, ban đêm, thỉnh thoảng có tàu cá nước ngoài vào vùng biển việt Nam khai thác trộm hải sản, những thông tin này nhanh chóng dược ngư dân Đồ Sơn gửi về đất liền, đồng thời trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phương châm “mỗi ngư dân là một chiến sĩ” được phát huy tối đa, bởi họ chính là “tai mắt” trên biển Cùng với chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Đồ Sơn tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động đến tùng người dân về Luật Biển Việt Nam, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, các tuyên bố của Chính phủ về đường cơ sở, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, hiệp định hợp tác ghề cá, quan điểm của việt Nam về biển Đông... để ngư dân biết về chức trách nhiệm vụ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Cùng với công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng Đồ Sơn còn phối hợp xây dựng 15 cụm tàu an toàn thành 15 tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển. Các tổ ngư dân đoàn kết sản xuất được bố trí theo từng ngành nghề, đánh bắt cùng ngư trường theo chỉ đạo trực tiếp của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đánh cá xa bờ và khối trưởng khối nghề cá nhân dân. Từ đó, ngư dân sản xuất trên biển cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về tình hình an ninh biên giới biển, tình hình tàu thuyền nước ngoài xây dựng chủ quyền, vi phạm các hiệp định đã ký kết...

Nghề cá nhân dân ở Đồ Sơn không những đưa nhiều gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu, mà còn tạo sự an toàn trong sản xuất, kiên định bám biển, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển. (Mai Lâm - Báo Hải Phòng 05/08)

26.            Chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ nữ ở Hải Phòng

Kỳ I: Nở rộ những bông hoa đất Cảng

Từ khi thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TƯ ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hàng trăm lượt cán bộ nữ Hải Phòng được luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu ứng cử các chức vụ quan trọng hàng năm chứng tỏ chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới…

Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ tại TP Hải Phòng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, nhờ đó đội ngũ cán bộ nữ đã và đang phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Trên thực tế, từ năm 2011 đến nay đã có trên 100 lượt cán bộ nữ được luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể.

Có thể kể đến đồng chí Đỗ Thanh Lê - Chủ tịch Hội LHPN TP giữ chức Bí thư quận ủy Lê Chân; đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó chủ tịch Hội LHPN TP giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBMTTQVN thành phố; chị Nguyễn Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã…

Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo các cấp có chuyển biến tích cực: 10/16 cơ quan chuyên môn của UBND thành phố đã bổ nhiệm lãnh đạo là nữ; 36 cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo ở các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; 7/15 quận, huyện có cán bộ nữ tham gia trong ban lãnh đạo; bên cạnh đó tỷ lệ phụ nữ được đề bạt giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thành phố đạt cao: như tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 11,1%; nữ đại biểu HĐND TP đạt 13,4%; nữ đại biểu HĐND xã, thị trấn là 21,57%...

Những con số biết nói trên cho thấy năng lực đội ngũ cán bộ nữ thành phố ngày càng được nhìn nhận đúng đắn, đánh giá khách quan. Nhiều chị em đã có cơ hội để khẳng định tài năng, bản lĩnh trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, thực tiễn công tác cho thấy một trong những ưu thế của đội ngũ cán bộ nữ là khi được giao nhiệm vụ, thường tận tâm, trách nhiệm cao, có ý thức với công việc. Nhờ sự mềm dẻo, linh hoạt khi xử lý công việc, biết cách vận động, tập hợp lực lượng nên cán bộ nữ thường tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao.

Ghé thăm quận Ngô Quyền, một trong những địa bàn có tỉ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cao, chúng tôi được biết, thời gian qua chất lượng đội ngũ cán bộ nữ của quận không ngừng được nâng lên cả về năng lực công tác, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và cơ cấu độ tuổi. Đồng chí Trưởng ban tổ chức Quận ủy Ngô Quyền phấn khởi cho biết: cho đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Ngô Quyền là 221 cán bộ, trong đó lượng cán bộ nữ chiếm 60%. Riêng trong hệ thống chính trị quận là 129 đồng chí, trong đó có 47 nữ đạt tỷ lệ 36,4%; tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch qua các nhiệm kỳ của quận Ngô Quyền đều có tỷ lệ cao so với quy định của Trung ương, thành phố…

Ngoài quận Ngô Quyền thì công tác đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ của quận Hồng Bàng cũng là một điểm sáng. Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức quận ủy Hồng Bàng: trong danh sách quy hoạch cán bộ diện Quận ủy quản lý có 22/79 nữ chiếm 27,8%; hiện nay cán bộ nữ tham gia cấp ủy cơ sở trong toàn Đảng bộ quận là 139/525 chiếm 26,5%, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 10/41 chiếm 24,3%... Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ thường xuyên được chú trọng; công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên nữ để tạo nguồn cán bộ nữ cho quận và cơ sở luôn được Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng cơ sở thực hiện tốt.

Do chất lượng công tác cán bộ nữ trên địa bàn quận không ngừng được nâng cao nên từ đó xuất hiện nhiều gương cán bộ nữ nổi bật trong công tác chuyên môn. Điển hình là chị Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch hội LHPN phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng) - là một tấm gương được nhiều người biết đến nhờ sự năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chị Thu luôn tâm niệm: “Nữ cũng như nam, khi được giao nhiệm vụ đều cố gắng hoàn thành, không thể vì mình là nữ để giảm bớt việc; ngược lại phải tích cực hơn để cho mọi người thấy nữ không hề thua kém nam giới.” Đặc biệt, năm 2014, chị Thu đã giành giải Nhất trong vòng chung kết hội thi Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi nhờ sáng kiến “Xây dựng điển hình và nhân rộng mô hình Tổ phụ nữ 3 Tốt: Tiết kiệm tốt – Tương trợ tốt – Nuôi dạy con tốt”.

Hay như các chị Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Minh Khai; chị Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Công ty TNHH Muối Khánh Vinh là hai nữ doanh nhân tiêu biểu được tặng Cúp Bông hồng Vàng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức năm 2014….

Không chỉ ở hai địa bàn Ngô Quyền và Hồng Bàng, thực tế cũng cho thấy, nơi đâu có cán bộ nữ, nơi đó các hoạt động, phong trào thi đua đều diễn ra phong phú, đa dạng và sôi nổi, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, đáng chú ý như mô hình Bếp ăn tập thể của Hội phụ nữ CATP; Tổ phụ nữ 3 tiết kiệm (Hội LHPN quận Lê Chân); CLB Phụ nữ trồng rau an toàn: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang (Hội LHPN huyện Thủy Nguyên); Công trình sản phẩm nuôi ong mật (Hội LHPN huyện Tiên Lãng)… (Thái Bình - Thu Ninh - An ninh Hải Phòng 05/08)

27.            DAP Đình Vũ khẳng định không gây ô nhiễm môi trường

Gần đây có nhiều ý kiến cho rằng Công ty CP DAP (Đình Vũ , Hải Phòng) không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường như: Không xử lý chất thải, khí thải, dư lượng flo, bụi trong bã thải gyps làm ảnh hưởng tới sức khỏe người dân... Tuy nhiên, về phía doanh nghiệp lại khẳng định doanh nghiệp luôn quan tâm đến vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường. 

Ông Nguyễn Văn Sinh - Tổng Giám đốc DAP cung cấp cho chúng tôi toàn bộ tài liệu về việc chấp hành bảo vệ môi trường của công ty. 

Qua tài liệu và thực tế cho thấy, phóng viên ghi nhận DAP đã triển khai đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra cũng cho thấy, đơn vị đã có ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đến nay chưa có nội dung nào vi phạm. Theo các kết quả quan trắc định kỳ, toàn bộ các thông số về môi trường đều đạt quy chuẩn quốc gia. 

Ông Nguyễn Văn Sinh c- Tổng Giám đốc DAP cho biết thêm: Công ty biết việc người dân quan tâm chính là lượng bã thải gypsum hàng ngày phát sinh tại công ty. Theo ý kiến một số người dân thì đây là một loại chất thải nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Tuy nhiên, thực chất bã thải mà người dân nhìn thấy chính là thạch cao (tên tiếng Anh là gypsum) có công thức hóa học CaSO4.2H2O, chất thải này không phải là chất thải nguy hại. Tổng cục Môi trường Việt Nam cũng đã khẳng định bã thải gypsum phát sinh từ nhà mày DAP không phải là chất thải nguy hại. (Nguyên Vũ - Báo Nông thôn ngày nay 05/08)

28.            Cơ hội cho chủ trang trại

Phần lớn các chủ trang trại ở Hải Phòng chưa qua đào tạo bất cứ một ngành nghề nào. Trình độ văn hóa, quản lý, chuyên môn kỹ thuật… đều hạn chế.

Thời gian tới, Hải Phòng sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho tất cả các chủ trang trại trên địa bàn. Thiếu kiến thức Theo khảo sát gần đây do Liên hiệp các Hội KH&KT Hải Phòng phối hợp với Cục Thống kê Hải Phòng tổ chức, toàn thành phố hiện có hơn 600 trang trại đang hoạt động SXKD trên tổng diện tích gần 1.700 ha với 6.000 lao động. Trong đó, phần lớn là các trang trại chăn nuôi và tập trung nhiều nhất ở các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên, An Lão, Kiến Thụy. Mỗi trang trại thu nhập bình quân khoảng 2,5 tỷ đồng/năm. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, phần lớn các chủ trang trại chưa qua đào tạo ngành nghề nào. Họ nuôi trồng và bán sản phẩm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Các chủ trang trại đều cho biết, họ còn “hổng” rất nhiều kiến thức về quản lý mô hình trang trại, chính sách pháp luật, thị trường, ứng dụng công nghệ… Thêm vào đó, gần một nửa số chủ trang trại đều đã lớn tuổi (từ 50 tuổi trở lên). Theo ông Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hải Phòng thì: “Tuổi cao đi liền với sức khỏe hạn chế, khả năng nhanh nhạy, quyết đoán, mạnh bạo trong đầu tư thay đổi cơ cấu sản phẩm, áp dụng tiến bộ KHKT trong SX, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm… sẽ không bằng người trẻ tuổi”. Vì thế, nhiều trang trại tổng hợp và trang trại nuôi thủy sản có diện tích SX lớn nhưng thu nhập và giá trị SX hàng hóa thấp. Nhiều hộ nông dân chưa đủ điều kiện, chưa am hiểu về kỹ thuật nhưng vẫn thành lập trang trại; trong số đó có không ít hộ thiếu kiến thức quản lý, nghiệp vụ dẫn đến làm ăn thua lỗ. 

Đặc biệt, việc xử lý chất thải, thức ăn, phân bón, thuốc trừ sâu trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản ở các trang trại, gia trại chưa tuân thủ đúng quy định, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của trang trại và cộng đồng. Nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng của các chủ trang trại là rất cấp thiết nhưng công tác này từ trước đến nay mới chỉ dừng lại ở những lớp bồi dưỡng khuyến nông, khuyến ngư ngắn ngày hoặc nằm trong chương trình lồng ghép nhiều chuyên đề khác nhau dành cho người dân nông thôn… Chủ trang trại sẽ được đào tạo Vừa qua, trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2020, UBND TP Hải Phòng đã giao Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Bồi dưỡng, đào tạo các chủ trang trại trên địa bàn”. Theo đề án, trong 5 năm tới, thành phố sẽ tổ chức khoảng 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho tất cả các chủ trang trại trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng. Mỗi lớp kéo dài 3 tháng, có thể bố trí cùng với chu kỳ SX của cây trồng, vật nuôi để thuận lợi cho việc rèn luyện kỹ năng làm việc qua thực tế của trang trại. Các chuyên gia, người có tay nghề cao, các chủ trang trại thành đạt sẽ được mời tham gia giảng dạy, hướng dẫn người học. Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố - cơ quan chủ trì đề án kỳ vọng các lớp học này sẽ trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để các chủ trang trại có thể chủ động, tự tin quản lý, tổ chức các hoạt động SXKD của trang trại đạt hiệu quả, phát triển bền vững, tiến tới hội nhập quốc tế. Trong đó, ngoài những kiến thức về chính sách, pháp luật và các yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong nuôi trồng, các lớp học còn cung cấp cho các chủ trang trại kỹ năng xây dựng kế hoạch SXKD, xác định nhu cầu thị trường, tổ chức bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu… Ngoài ra, chương trình cũng sẽ nâng cao trách nhiệm của học viên về tính kỷ luật, lòng yêu nghề, lịch sự trong giao tiếp với khách hàng, có trách nhiệm đối với sản phẩm mình làm ra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường... Tuy nhiên, theo ông Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chủ trang trại phải căn cứ vào đặc thù của các chủ trang trại ở Hải Phòng. Đó là, đa số các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm và chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, vùng hải đảo, khó khăn về sắp xếp thời gian, đi lại. Các chủ trang trại thường bận rộn, làm ăn theo mùa vụ. Bên cạnh đó, phần lớn trong số họ đã lớn tuổi, sức khỏe hạn chế, việc đi lại và khả năng tiếp thu khó khăn... Vì vậy, khi xây dựng nội dung chương trình, cơ cấu kiến thức, địa điểm, thời gian mở lớp, lựa chọn giảng viên…, cần tính toán kỹ để tổ chức hợp lý, tối ưu nhất. (Hân Minh - Báo Nông nghiệp Việt Nam 05/08)

29.            Tình người ở vùng tâm lụt

Do ảnh hưởng của thời tiết, một số địa phương trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) có mưa to liên tục trong nhiều ngày. Xã Việt Hải, nơi xa xôi nhất của đảo Cát Bà vốn không thuận lợi về giao thông, nay lại bị chia cắt bởi bốn bề là nước.

Trận lụt lịch sử

Nhìn ra cánh đồng trước nhà trắng băng toàn nước là nước, bà Phạm Thị Hà, ở thôn 2, xã Việt Hải cho biết: “Tôi lấy chồng và sinh sống ở xã 35 năm nay, nhưng chưa từng thấy trận mưa lũ nào lớn, gây ngập lụt nặng nề như thế này”. Theo lời bà Hà, trời bắt đầu mưa to từ đêm 27-7, mưa liên tục đến sáng 28-7 thì nước dâng cao, vợ chồng bà Hà chỉ kịp di chuyển ít thóc lên chỗ cao hơn. Đến trưa ngày 28, cả nhà chuyển đến nhà văn hóa xã do nước ngập quá sâu. Cùng tâm trạng với bà Hà, bà Đinh Thị Ly nhận xét: "nước lụt quá nhanh nên gia đình chỉ kịp chạy lấy người, còn đồ đạc nhỏ, nồi niêu bát đĩa, chó gà đều trôi hết. Nhiều người dân sinh sống ở đây từ vài chục năm trở lên đều khẳng định, chưa bao giờ chứng kiến mưa to và lũ nhanh như lần này. Anh Tình, nhà ở thôn 1 thuộc khu vực cao của xã nói, nước từ trên núi dội xuống ào ào kéo theo rất nhiều rác rưởi. Khu vực trên cao sát núi và rừng quốc gia Cát Bà ngập trước, sau nước mới dồn xuống khu trũng, khu cao "thoát" lụt thì khu dưới thôn 2 bị ngập nặng.

Hơn 40 ngôi nhà bị ngập ở nhiều mức độ thuộc thôn 2 của xã chưa biết khi nào người dân mới có thể trở về để dọn dẹp nhà ở, ổn định cuộc sống. Ngoài nỗi lo về nhà cửa ngấm nước xuống cấp, đồ đạc hư hỏng, rau màu mất trắng, người dân còn nỗi lo về tình trạng mất vệ sinh môi trường sau lũ lụt.

Do mưa quá to, lũ đột ngột ngập toàn bộ đường giao thông trên địa bàn. Thêm vào đó một số đoạn đường bị lở đất đá cây xanh cản lối nên Việt Hải không thể đi theo đường mòn. Con đường duy nhất vào xã là băng qua biển nước bằng xuồng. Nhưng xuồng cũng không thể đi vì phải xuyên qua rừng cây từ các thung, áng. Để vào được Việt Hải, Đồn Biên phòng Cát Bà huy động lực lượng phát cây mở đường cho xuồng xuyên rừng vào xã. Trong nửa ngày, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng “khai thông” một lối mòn để xuồng, thuyền nan có thể đi vào, khắc phục tình trạng toàn xã bị cô lập với bên ngoài. Thuyền đi trên mặt cây, ngang cành cây với những chỗ sâu nhất đến hàng chục m. Nhu yếu phẩm, lương thực, hàng hóa và người đi lại duy nhất bằng con đường này.

Tình người trong lũ

Bà Vũ Thị Thời thôn 2 cho biết, nước ngập nhanh quá, nhà có 2 bà cháu, loay hoay chưa biết làm thế nào thì có lực lượng dân quân, thanh niên xã, bộ đội biên phòng đến giúp di chuyển. "Lúc đó ai cũng lo sợ vì nước lụt quá lớn, xã lại cách biệt với bên ngoài, chúng tôi lo nếu có "việc gì" xảy ra thì thật không biết làm thế nào. Thật may là bà con chúng tôi được nhiều người giúp đỡ". Theo thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà, khi nhận được tin tổ công tác tại Việt Hải báo về về tình trạng lũ lụt, lãnh đạo Đồn xin ý kiến Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, lập tức cơ động đưa anh em đến Việt Hải. Vì biển động, sóng quá to, tàu, xuồng của đồn không thể vào phải trưng dụng tàu lớn vươn khơi của ngư dân mới cập được bến.

Ngay khi tới nơi, lực lượng biên phòng lập tức mở đường vào xã, khai thông liên lạc mang theo nhu yếu phẩm cần thiết giúp bà con. Lãnh đạo, chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức 2 đoàn công tác kịp thời có mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con nhân dân tại 2 nơi ngập lụt nặng nhất của đảo Cát Bà là xã Việt Hải và Gia Luận nắm tình hình, động viên, tặng quà người dân đang bị thiệt hại nặng nề.

Chiều 2-8, Đoàn công tác của UBND thành phố do chủ tịch UBND Lê Văn Thành dẫn đầu cũng vượt sóng ra đảo đến tận nhà động viên người dân. Đồng chí mong bà con, các gia đình yên tâm ở tại nơi tránh trú, khi nào nước rút hết mới về lại nhà nhằm bảo đảm an toàn, bên cạnh các gia đình luôn có chính quyền, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị và nhân dân thành phố cùng chung lo. Ngay trên chuyến tàu trở về sau khi kiểm tra tình hình, đồng chí chủ tịch UBND thành phố họp với lãnh đạo huyện Cát Hải, các sở, ngành liên quan, chỉ đạo một số vấn để trước mắt và lâu dài, trong đó đặc biệt quan tâm đến đời sống dân sinh, yêu cầu địa phương, các cấp, ngành quan tâm, bảo đảm cho các hộ để các hộ ổn định cuộc sống ngay sau khi nước rút.

Điều đọng lại nhiều nhất trong lòng nhiều người dân Việt Hải chính là tình cảm của các lực lượng phối hợp cùng chung lo cho người dân vùng lũ. Giữa lúc hoang mang lụt vào ngập nhà, có bộ đội biên phòng, có lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể đến động viên chia sẻ là "liều thuốc tinh thần" vô cùng lớn để người dân yên tâm. Ngoài ra, sự chung tay của nhiều nhà hảo tâm, nhiều cơ quan đơn vị ủng hộ về vật chất, tiền hàng cũng vô cùng đáng quý trong lúc khó khăn này. Nói như bà Vũ Thị Thời thì "Nhìn thấy lãnh đạo thành phố, huyện, xã và bộ đội đến thăm hỏi, động viên, cùng ở bên cạnh giúp đỡ, chúng tôi thêm yên tâm".

Các cán bộ biên phòng đang cắm chốt thường trực tại Việt Hải cho biết, chiều 3-8, trời vẫn tiếp tục mưa rất to, lượng nước lại dâng thêm 0,3-0,4 m. Điều này có nghĩa chưa biết khi nào nước mới rút, cuộc sống người dân mới trở lại bình thường.

Hiện, người dân xã Việt Hải vô cùng khó khăn, rất cần tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân. Mọi sự ủng hộ xin gửi qua tài khoản của UBND xã Việt Hải 3723 tại kho bạc Nhà nước Cát Hải, để người dân có điều kiện khắc phục hậu quả sau trận lụt lịch sử, ổn định cuộc sống thường ngày. (Phương Nam - Báo Hải Phòng 05/08)

30.            Nâng cao kỹ năng sơ, cấp cứu cho trẻ em

Sáng 3/8, tại hội trường Trường Chính Chính trị Tô Hiệu, Hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Sở Ngoại vụ và tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức hội thi Sơ cấp cứu Chữ thập đỏ - Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2015. Đây là hoạt động nằm trong chương trình dự án “Thành phố Hải Phòng tăng cường năng lực phòng chống biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai”.

Hội thi có sự tham gia của 10 đội gồm 50 em học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS của 10 quận huyện trên địa bàn thành phố. Trong hội thi, các thí sinh lần lượt tranh tài qua 2 nội dung lý thuyết và thực hành. Phần thi trắc nghiệm nhằm đánh giá kiến thức về Hội Chữ thập đỏ và các mặt công tác hội, phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học và lý thuyết chuyên đề sơ cấp cứu cho trẻ; phần thi thực hành, mỗi đội phải xử lý các tình huống tai nạn giả định nư chảy máu cấp, vết thương phần mềm, phỏng và gãy xương... (MH – An ninh Hải Phòng 05/08)

VĂN HÓA

31.            Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, di tích trên địa bàn

Đồ Sơn là địa phương có nhiều lễ hội, di tích, danh thắng có giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, trong dó có di tích quốc gia tháp Tường Long; Bến tàu không số KI5, bến Nghiêng, Đinh Ngọc, danh thắng quốc gia đảo Dấu và Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn và nhiều di tích khác như đền Nghè, chùa Hang, chùa Đức Hậu, đền Bà Đế... Trong những năm qua, quận Đồ Sơn bảo tồn và phát huy tốt giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn, nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân và phục vụ phát triển du lịch, mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách đến thăm.

Hằng năm, quận tổ chức thành công liên hoan du lịch, lễ hội đua thuyền Rồng trên biển, Lê hội chọi trâu truyền thống - Di sản vản hóa phi vật thể quốc gia thu hút hàng vạn lượt người tham dự. Đồng thời, quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích văn hoá, lịch sử Bến K15, tháp Tường Long, đền Nghè, đền Nam Hải Thần Vương...

Tháp Tường Long, chùa Tháp trên đỉnh núi Ngọc ghi dấu lịch sử thời nhà Lý với những phế tích móng tháp còn lưu giữ và công trình chùa Tháp mới được xây dựng. Từ không gian di tích này, du khách được chiêm ngưỡng toàn cảnh bốn bề Đồ Sơn trên độ cao lý tưởng, có trải nghiệm thú vị với góc nhìn khác về khu du lịch Đồ Sơn. Ngoài nhà che móng tháp đã hoàn thành, quận Đồ Sơn đang triển khai phỏng dựng tháp Tường Long và giải phóng mặt bằng làm đường lên tháp để phuc vụ người dân, du khách thăm quan. Với di tích quốc gia bến tàu không số K 15, là địa danh du lịch đặc biệt, nơi xuất phát của hàng trăm chuyến tàu không số, chở vũ khí, lực lượng chi viện cho chiến trường miền Nam chống Mỹ, làm nên kỳ tích đường Hồ Chi Minh trên biển. Địa danh này đang được quận Đồ Sơn xúc tiến triển khai các hạng mục để trở thành điểm du lịch văn hóa, tâm linh đặc biệt của Hảỉ Phòng.

Danh thắng quốc gia đảo Dấu với bốn bề là biển cả, có rừng nguyên sinh lâu đời hiếm thấy, khí hậu vô cùng dễ chịu. Trên đảo có đền thờ Nam Hải Đại Thần vương, là nơi dân chài thường qua đây cầu được an bình mỗi khi ra khơi đánh cá. Đảo là cửa ngõ của cảng Hải Phòng. Năm 1884, cây đèn biển được xây dựng trên đỉnh núi của đảo. Du khách đến đảo Dấu để nghe những huyền tích về hòn đảo thiêng, tận hưởng vẻ đẹp nên thơ của bức tranh được tạo hóa vẽ nên tại Đồ Sơn. Nơi dây được quận Đồ Sơn đặc biệt quan tâm đầu tư, bảo tồn, phát huy các gỉá tri di tích trên đảo. Trong dó, quận hoàn thành việc xây dựng lại ngôi đền thờ Nam Hải Thần vương, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân địa phương và phục vụ du khách thăm quan, tìm hiểu giá trị vàn hóa tâm linh của ngôi đền.

Di tích quốc gia Đình Ngọc trên địa bàn phường Ngọc Xuyên cũng được hoàn thành việc trùng tu, tôn tạo cách đây 2 năm, cùng với đền Nghè trở thành nơi diễn ra các nghi lễ truyền thống của lễ hội chọi trâu, điểm du lịch văn hóa tâm linh mang đậm đặc trưng vùng biển của người Dồ Sơn. Bến Nghiêng ghi dấu lịch sử ngày 15-5- 1955, tên lính thực dân Pháp cuối cùng đã rút khỏi miền Bắc cũng là địa danh, điểm đến quen thuộc được du khách quan tâm. (Bích Nga - Báo Hải Phòng 05/08)

THỂ THAO

32.            CĐV Hải Phòng chờ "cháy hết mình" tại Hàng Đẫy

Ước tính sẽ có khoảng gần 500 CĐV đất Cảng đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng ở trận Hà Nội T&T - Hải Phòng trong khuôn khổ bán kết Cúp QG 2015.

"Trước mắt, chúng tôi đã bố trí thuê 3 chiếc xe 45 chỗ, 2 chiếc 50 chỗ để chuyên chở CĐV từ Hải Phòng lên Hà Nội cổ vũ cho thầy trò Trương Việt Hoàng. Cùng với đó là khoảng 200 CĐV Hải Phòng đang sinh sống và học tập tại Hà Nội cũng đã sẵn sàng tới sân để ủng hộ đội bóng.

Thời tiết tại Hà Nội có thể mưa to, nhưng không vì thế làm nản lòng những CĐV trung thành của Hải Phòng.

Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ có thể như băng rôn, khẩu hiệu, loa đài…và hơn hết là những chiếc “loa miệng” đậm chất Hải Phòng đã sẵn sàng phát hết công suất để cổ vũ hết mình cho đội bóng quê hương”, ông Nguyễn Quang Định, Hội trưởng Hội CĐV CLB bóng đá Hải Phòng, cho biết.

Cũng theo chia sẻ của ông Định, ngay khi có một số ý kiến chỉ trích vì phong độ yếu kém của CLB Hải Phòng sau trận thua bị mang tiếng là “có mùi” trước XSKT. Cần Thơ ở vòng 18, Hội CĐV Hải Phòng vẫn luôn sát cánh cùng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vượt qua thời khắc khó khăn nhất.

Bên cạnh đó, với chiến thắng thuyết phục  2 – 0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 19 V – League 2015 bằng lối chơi “rực lửa” của các cầu thủ Hải Phòng đã làm vừa lòng ngay cả những CĐV khó tính nhất của đội bóng đất Cảng.

Dù không sở hữu nhiều cầu thủ “sao số” và được dẫn dắt bởi HLV Trương Việt Hoàng, người mới lần đầu cầm quân tại V – League thế nhưng, thành tích mà CLB Hải Phòng là rất đáng nể.

Trải qua 19 vòng đấu V – League, Hải Phòng đang xếp vị trí thứ 3 trên BXH và ở đấu trường Cúp QG, đội bóng đất Cảng đã lọt vào vòng bán kết. Họ đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch Cup QG năm 2014.

Năm ngoái, ở trận chung kết Cúp QG, Hải Phòng đã làm nên “cơn địa chấn” khi bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch V – League 2014, B.Bình Dương với tỉ số 2 – 0, chính thức chấm dứt quãng thời gian 19 năm ròng rã “khát” danh hiệu.

Bản thân HLV Trương Việt Hoàng khi chia sẻ với chúng tôi đã bày tỏ mong muốn đánh bại đối thủ Hà Nội T&T và lập lại thành tích giành Cúp QG mà người tiền nhiệm Dylan Kerr đã làm được ở mùa bóng 2014.

“Hà Nội T&T rất mạnh và không dễ để có thể giành chiến thắng trước đội bóng Thủ đô ngay trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đang có được tâm lí hứng khởi sau trận thắng SHB Đà Nẵng và họ đang rất khao khát được góp mặt trong trận chung kết Cúp QG 2015.

Hy vọng với sự tiếp sức, cổ vũ tinh thần của đông đảo CĐV đất Cảng, Hải Phòng sẽ có một trận đấu thật hay để không phụ tình cảm của người hâm mộ”.

Trận bán kết Cup QG 2015 giữa Hà Nội và Hải Phòng sẽ diễn ra lúc 18h30 chiều nay (5/8) tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Ở cặp đấu còn lại, Đồng Tâm Long An sẽ tiếp Becamex Bình Dương lúc 16h30 (5/8) trên sân nhà. (Đức Huân - Tạp chí Khám phá 05/08)

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3892293
Khách trực tuyến : 176
Thành viên trực tuyến : 0