Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 308698
Khách trực tuyến : 79
Thành viên trực tuyến : 0
 
Thông tư 25/2014/TT-BTP Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
07/08/2015 - 09:04
Thông tư 25/2014/TT-BTP
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Quyết định 700/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2015 - 09:12)
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương(07/08/2015 - 09:06)
Thông tư 25/2014/TT-BTP Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính(07/08/2015 - 09:04)
Thông tư 19/2014/TT-BTP Quy định về nhập, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính(07/08/2015 - 09:00)
Văn bản hợp nhất Nghị định 63 và Nghị định 48 của Chính phủ(07/08/2015 - 08:59)
Quyết định 698/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng(07/08/2015 - 08:53)
Quyết định 699/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (07/08/2015 - 08:48)
Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính(19/05/2015 - 10:45)
Thông tư 07/2014/TT-BTP ngày 24/2/2014 về hướng dẫn việc đánh giá tác động của TTHC và rà soát , đánh giá TTHC(19/05/2015 - 10:21)
Biểu mẫu Báo cáo công tác KSTTHC(19/05/2015 - 08:42)