Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 462050
Khách trực tuyến : 45
Thành viên trực tuyến : 0
 Thông báo đăng kí nhu cầu thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
Thời gian: 03/07/2015 - 16:43
 Để có cơ sở xây dựng, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo qui định, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan căn cứ Đề án vị trí việc làm đã xâydựng,đăng ký danh sách công chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch lên ngạch cán sự, ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2015
Tin nổi bật
Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ về việc Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2014
Thông báo kết quả học tập của học viên lớp đào tạo tiếng anh tại Apollo
Quyết định số 814/QĐ-CT ngày 20/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hải Phòng; thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bản thành phố Hải Phòng
Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2014 thông báo kết quả chấm phúc khảo
Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ cơ quan Sở Nội vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thông báo về việc đăng kí tham gia bồi dưỡng viên chức
Biểu mẫu gửi các Sở chuyên ngành điều chỉnh, bổ sung danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2015
 
Bài ca người tổ chức