Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 165752
Khách trực tuyến : 179
Thành viên trực tuyến : 0
 
Nghị định 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Thời gian: 05/08/2015 - 09:51
 Ngày 22/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu...
Tin nổi bật
Kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng
Đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách mạng tại huyện Kiến Thụy
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Thành lập Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp.
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Hồng Bàng
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng
05/08/2015 - 09:24
Ngày 30/7/2015, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng.....
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng (05/08/2015 - 09:07)
Đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách mạng tại huyện Kiến Thụy (29/07/2015 - 07:41)
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng (23/07/2015 - 14:30)
Kết quả bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng (24/06/2015 - 07:51)
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Da giầy và Phát triển Hải Phòng (04/05/2015 - 15:50)
THÔNG TIN KT - XH
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ
25/05/2015 - 08:52
Chương trình hỗ trợ phát triển thành phố Hải Phòng do Tổ chức Action Aid International tại Việt Nam tài trợ, Trung tâm vì người lao động nghèo, Liên đoàn Lao động thành phố là chủ Chương trình được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt ngày 05/4/2012.....
Chương trình phát triển Vùng đô thị quận Ngô Quyền (25/05/2015 - 08:48)
Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố năm 2015 (14/04/2015 - 16:20)
Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020 (16/09/2014 - 14:50)
Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chủ đề năm 2014 "Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng" (07/02/2014 - 16:01)
GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỤ THỂ CỦA CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 04 HĐND TP KHÓA XIV (16/11/2012 - 13:49)
HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng
01/06/2015 - 07:57
Ngày 29/5/2015, Công ty cổ phần chứng khoán Hải Phòng đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng với 100.000 cổ phần đưa ra đấu giá, chiếm 10% vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.....
Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng thành công ty cổ phần (26/05/2015 - 16:52)
Quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng thành công ty cổ phần (26/05/2015 - 16:48)
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập Chi nhánh Công ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam tại Hải Phòng (25/05/2015 - 08:49)
Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2014 (24/04/2015 - 14:36)
Thông báo về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Du lịch Quốc tế Hòn Dấu (20/04/2015 - 08:18)
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
02/07/2015 - 10:38
Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.....
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (02/07/2015 - 10:34)
Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (05/05/2015 - 08:52)
Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (05/05/2015 - 08:48)
Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước (15/12/2014 - 07:54)
Quy định mới việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (28/11/2014 - 16:29)
GIỚI THIỆU CHUNG
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
03/06/2013 - 15:10
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020
20/07/2015 - 07:36
Ngày 25/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) giai đoạn 2015 - 2020.....
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (01/07/2015 - 10:45)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 (30/06/2015 - 13:58)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2016 (30/06/2015 - 13:51)
Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 (04/12/2014 - 07:50)
Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (02/10/2014 - 10:53)
HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP
Thông báo về việc rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp
20/09/2013 - 08:38
Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm những nội dung về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế...
Quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (11/06/2013 - 13:53)
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Hồng Bàng
03/07/2015 - 10:11
Thực hiện Kế hoạch số 5836/KH-UBND ngày 08/8/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2015 của thành phố Hải Phòng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chi cục Thuế quận Hồng Bàng tổ chức triển khai khoá đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các DNNVV trên địa bàn quận Hồng Bàng.....
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hải Phòng (24/04/2015 - 14:31)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (07/04/2015 - 15:46)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện An Lão (26/03/2015 - 14:27)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại huyện Tiên Lãng (26/03/2015 - 14:26)
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp tại quận Đồ Sơn (06/03/2015 - 16:06)
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
17/06/2015 - 10:33
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015 (17/06/2015 - 10:28)
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:22)
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2015 (17/06/2015 - 10:12)
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước thành phố giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020 (17/06/2015 - 10:03)
Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2014 (10/07/2014 - 16:05)
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15/07/2015 - 14:07
Ngày 05/3/2015 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việccông bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng...
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp
09/06/2015 - 14:20
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (09/06/2015 - 14:20)
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh (09/06/2015 - 14:18)
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (09/06/2015 - 14:17)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ DNTN trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích (09/06/2015 - 14:14)
Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH 1 TV (09/06/2015 - 14:12)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
09/06/2015 - 14:56
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:55)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện (09/06/2015 - 14:54)
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 14:53)
Thủ tục thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 14:52)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thủ tục Phê duyệt Dự án đầu tư bằng viện trợ phát triển chính thức tài trợ (ODA)
09/06/2015 - 15:23
Thủ tục Đăng ký danh mục Dự án yêu cầu tài trợ (ODA) (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (09/06/2015 - 15:19)
Thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:18)
Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (09/06/2015 - 15:17)
Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp được thành lập trước ngày 1/7/2006 (09/06/2015 - 15:16)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU
Thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09/06/2015 - 15:36


Tin mới
Nghị định 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Kết quả bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng
Kết quả chào bán cổ phần trong phiên IPO Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng
Đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách mạng tại huyện Kiến Thụy
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng
Thành lập Tổ chức điều phối phát triển vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2015 - 2020
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp.
Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Hồng Bàng
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần