W3Counter

thiết kế web hải phòng
Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND thành phố
Thời gian: 16/04/2013 - 14:07
Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý đô thị theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2025
Thời gian: 19/12/2012 - 07:56
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 10/09/2012 - 16:52
Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016; định hướng đến năm 2020
Thời gian: 24/07/2012 - 17:29
Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về sửa đổi một số quy định tại Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐND12 ngày 10/01/2003 về chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2005, định hướng phát triển đến năm 2010 - 2020
Thời gian: 27/10/2008 - 10:41
Nghị quyết số 08 NQ/HĐND11 về phát triển giao thông nông thôn; cải tạo, nâng cấp ngõ ngách đô thị Hải Phòng
Thời gian: 27/10/2008 - 10:41


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3892293
Khách trực tuyến : 72
Thành viên trực tuyến : 0