W3Counter

thiết kế web hải phòng
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 20/7 đến 31/8/2015) – Tuần 29
Thời gian: 20/07/2015 - 14:10
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 13/7 đến 28/8/2015) – Tuần 28
Thời gian: 13/07/2015 - 14:26
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 6/7 đến ngày 6/8/2015) – Tuần 27
Thời gian: 06/07/2015 - 14:53
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 30/6 đến 6/8/2015) – Tuần 26
Thời gian: 30/06/2015 - 14:25
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 22/6-6/8/2015) – Tuần 25
Thời gian: 22/06/2015 - 13:36
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 16/6 đến 6/8/2015) – Tuần 24
Thời gian: 16/06/2015 - 16:03
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 8/6 đến 16/7/2015) - Tuần 23
Thời gian: 08/06/2015 - 08:25
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 29/5 đến 16/7/2015) – Tuần 22
Thời gian: 29/05/2015 - 11:03
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 25/5 đến 16/7/2015) – Tuần 21
Thời gian: 25/05/2015 - 14:18
Lịch công tác của lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 18/5 đến ngày 16/7/2015)
Thời gian: 18/05/2015 - 11:14
Chuyển trang    
Trang số:  1/12
Số bản ghi trên trang:


Liên kết website
   
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 3892293
Khách trực tuyến : 76
Thành viên trực tuyến : 0